Баба кетъринг?

Отдавнашната ни идея, родена от всички взаимодействия с мъдри и умело готвещи жени в селата, част от Резиденция Баба, да спомогнем за организирането на баба кетъринг, е вече реалност!

Първото външно събитие, което ни бе доверено -> Preparing Global Leaders Forum Bulgaria!, на което баба Дачка от с. Челопек беше основен овкусител :)

Свързването на готварски умения на възрастни жени от селата със „светски“ събития е само повод за създаване на едно по-качествено междупоколенческо и междуселищно общуване.

Продължаваме в същия дух да организираме кетъринга за събития на Фабриката от бабини ръце, но постепенно създаваме модел за оползотворяването на услугата като структурирано социално предприятие.