баба мрежа 2

Помогни на село! Стани част от Баба-мрежата на Резиденция Баба!

Баба-мрежа е доброволческата мрежа на Резиденция Баба към Фабрика за идеи, която свързва обезлюдяващи се села и възрастните  хора там в цялата страна с градски хора, за да търсят заедно решения на предизвикателствата в българското село!   Как да се включите в Баба-мрежата: Познаваш ли добре някое село? Имаш ли[…]

Share Button
babi-novina site

Започваме кампания за звукозапис на уникалните песни от с. Дряново!

От 22.02.2016 г. започва кампания за набиране на средства за записването на професионален диск на Дряновските баби, инициирана от резидента от с. Дряново – Елена Стойчева, с подкрепата на Фабрика за идеи. Всеки, който има желание да ни помогне да запазим автентичните песни на бабите от това малко родопско село,[…]

Share Button
haresvanoo

Въздействие и обратна връзка от Резиденция Баба

„Нашите деца отдавна са се отчуждили и заживели по градовете – водят си там техния живот с техните си грижи. Те, младите, тези липси запълниха. Чувствах се човек с полза – да разказвам за нашите обичаи, параклиси, живот.“ (Жена, с. Югово) Резиденция Баба има измеримо и неизмеримо въздействие, като второто[…]

Share Button
Empatheast-2015_Pokana_KATAPULT_mail header

КАТАПУЛТ на идеите от Резиденция Баба по време на EMPATHEAST 2015

  Събитието КАТАПУЛТ беше смисловата кулминация на EMPATHEAST 2015. На 14 ноември в Склада на ул. Бенковски 11 се събраха на едно място всички участници от Предизвикателството за социална промяна 2015 и Резиденция Баба, които продължават да работят по проектите си. Те имаха възможност за 2-минутно обобщено представяне на проекта[…]

Share Button
EMPA_FB_vision_BG

Резиденция Баба в програмата на EMPATHEAST 2015

EMPATHEAST е форум за социална промяна, движена от емпатия, който „Фабрика за идеи“ организира в края на всяка година. Резидентите ще се включат в него по два начина. Първият е представяне на Резиденция Баба и личните пътешествия на резидентите в Родопите на 13.11 (петък) от 19 ч. в Клуба на пътешественика, София. Там участниците[…]

Share Button
Incubator_IMG_3895

Резиденция Баба в Инкубатора за социални иновации (17-18 октомври)

  Инкубаторът за социални иновации (17-18 октомври) Изминалите събота и неделя (17-18 октомври) в Инкубатора за социални иновации бяха динамични и изпитателни за екипите от Предизвикателството 2015 и Резиденция Баба. Четвъртият етаж на Телефонната палата пак беше работно поле, на което се срещнаха в една по-широка перспектива началният  ентусиазъм и светопроменящи нагласи[…]

Share Button
cover novina rb

След месец в обезлюдяващи се села в Родопите, младежите развиват идеите си за връщането на животa там

  Предизвикателството за дълготрайно подобряване на живота в родопските села продължава. Четирите седмици от „Резиденция Баба“, освен че на първо място бяха топъл контакт между две наглед непринадлежащи си възрастови групи, предоставиха възможност и за важен обмен. За осемнадесетте български младежи от различни части на България това означава нови знания[…]

Share Button
rezidenciq cover

Резиденциите започнаха!

Какво се случва с Резиденция Баба? След като посетихме Роженския събор, останахме в едно от близките села, където резидентите научиха малко повече за Human centered design, как се правят теренни етноложки проучвания и се запознаха с менторите си, които ще им помагат в развитието на идеите им по време на[…]

Share Button
baba residence

Бабините резиденти в действие!

Ежегодният родов събор на най-високопланинското село на Балканите – село Манастир, събра местните жители с младежите от „Резиденция баба”. Хора от различни краища на България с корени от Манастир всяка година се връщат заедно с децата и внуците си по повод храмовия празник на селото – Петровден, който тази година[…]

Share Button
FB-cover-Baba-7

Обучението на бабините резиденти

Четиридневно вдъхновяващо обучение, организирано от Фабрика за идеи в училището –музей „Св. Георги” в Асеновград срещна за първи път всички одобрени кандидати за „Резиденция Баба”! Добрич, Варна, Попово,Горна Оряховица, Русе, Пловдив, Стара Загора, Карлово, Бургас, София, Виена, Берлин – това са част от градовете, с които са свързани нашите 20[…]

Share Button


Какво е Резиденция Баба?

„Резиденция Баба“ е една от сбъднатите мечти на Фабрика за идеи да свърже потенциала на безработни младежи със знанието на възрастни хора от почти обезлюдени села в един иновативен социално-предприемачески модел, в който ще изпозлваме Дизайн-мислене, умения за теренни етноложки проучвания и...живот на село - при баба - за период от четири до шест седмици!

Могат да кандидатсват младежи до 35-годишна възраст, които:

- са студенти (поне трети семестър) в кое да е учебно заведение в България

- са завършили висшето си образование през последните 2 години (в България или чужбина) и/или в момента са безработни или работещи на свободна практика

Търсим хора, за които позитивната социална и икономическа промяна в обществото ни е кауза, а това, което ще намери всеки участник в „Резиденция Баба“ е възможност да реализира конкретна своя идея заедно с хората в селото, в което ще живее. Тази идея трябва да има дългосрочен ефект в селските райони и да има потенциала да привлече интерес към съответното село и/или да допринесе икономически и социално за развитието му.

Всички одобрени кандидати ще преминат през обучения за Human Centered Design, социално предприемачество, системно и дизайн мислене и умения за теренни етноложки проучвания.

След това ще прекарат между 4 и 6 седмици в едно от селата, за да доразвият първоначалната си идея или нова, която им хрумне, докато изследват непознатите територии в Родопите и учат местните занаяти. Едновременно с развиването на идеята си и уменията си в даден занаят, младежите ще трябва да и да са в помощ на домакинстовто, където ще живеят!

След резиденцията си младежите с най-устойчиви и иновативни идеи ще станат част от нашaта Лаборатория за Баба-иновации, където с помощта на ментори ще могат да доразвият и в крайна сметка - реализират своята идея за едно... по-щастливо българско село!

Повече за условията и времевата рамка прочети
тук.


What is Baba Residence?

"Baba Residence" is one of the dreams come true of Ideas Factory, to connect the potential of unemployed youth with the knowledge of the elderly from almost deserted villages in an innovative social business model, which will use Design-thinking, skills for ethnological field studies and ... village life – with a grandmother - for a period of four to six weeks!

Who can apply? – Young people aged up to 35 years, who:
- Are Students (at least third semester) in any educational institution in Bulgaria
- Have completed their higher education during the last two years (in Bulgaria or abroad) and / or are currently unemployed or freelancers

We are looking for people for whom the positive social and economic change in our society is a cause. The thing each participant will find in "Baba Residence” is an opportunity to achieve his specific idea, together with the people from the village where they live. This idea should have long-term effects in rural areas and the potential to attract interest in the respective village and / or to contribute to its economic and social development.
All approved candidates will undergo training for Human Centered Design, Social Entrepreneurship, systematic and design thinking and skills in ethnological field studies.
After this they will spend between 4 and 6 weeks in one of the villages to develop the original idea or a new one that they chose while exploring unknown territories in the Rhodope Mountains and learn local crafts. Along with developing their concept and skills in a local craft, the young people should be in support of the household where they live!
After their residency, the young people with the most sustainable and innovative ideas will become part of our Laboratory for Baba-Innovations, where with the help of mentors, they will be able to develop and eventually - accomplish their idea for….. A happier Bulgarian village!

Find out more about the conditions and timing
here.

Партньори


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ


MEDIA PARTNERS

Ако искаш да станеш партньор или да подкрепиш „Резиденция Баба“ по някакъв начин, изпрати ни съобщение, като попълниш формата по-долу:

If you want to become a partner or support "Baba Residence" in any way, send us a message by filling in the form below:

КОНТАКТИ