Main menu
ideasfactorybg.orgУСЛУГИ

УСЛУГИ

Фабрика за идеи се гордее с хората си – до един с огромен опит в работата с овластяването на групи и личности в процесно-ориентирана работа.
Форматите и подходите, които ползваме са най-успешната комбинация от ефективността на бизнеса и сърцето на гражданския сектор- много от тях са си наши изобретения с доказваща се ефикасност, които не можете да открите никъде другаде в страната, а често и в Европа.

Социалното предприятие, което създадохме и чиито приходи подпомагат останалите ни дейности, предлага услуги в полза на организации и хора, променящи света ни към по-добро; Избираме си с кого да работим и на базата на споделени ценности можем да:

 • Фасилитираме стартегически и креативни срещи;
 • Модерираме и правим дизайн на събития и проекти, свързнаи със социална промяна и социално предпремачество; 
 • Консултираме в сферата на Застъпничество, медии и стртегически кмуникации за социална промяна; 
 • Обучим екипа ви с уникални разработени от нас панели за Мислене в системи, U-Turn, Креативност за социална промяна и др; 
 • Овластяваме големи групи хора да могат да взимат качествени решения за минимално време в качествен процес и с качествен резултат; 
 • Community building и работа с общности; 
 • Стартиране на социално предприятие, инициатива, организация; 
 • Ориентиран към човека проект-дизайн; 
 •  Комуникации за социална промяна;
 • Консултиране на CSR стратегии
 • Лидерство за социалнап промяна и др.
 •  

Ако имате конкретна нужда, но не сме я дефинирали тук, ще се радваме да се свържете с нас;
Приходите от стопанската ни дейност са посветени 100% на поддръжка на мисията на Фабрика за идеи и са подкрепа за работата ни в училища, с младежи и в подкрепа на граждански организации;

FacebookDribble