zanayati

Нашият информант тук е Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. С червено са занаятите и уменията, които са застрашени от изчезване…

занаяти:

 1. тъкачество
 2. бродерия-везана
 3. плетене
 4. земеделие
 5. животновъдство
 6. дюлгерство
 7. планински водачи

умения:

 • приготвяне на традиционни родопски ястия : клин, качамак, питурки, шумутрак и други.
 • обгрижване на домашните животни /хранене, почистване, пасене/
 • доене на кози , крави
 • квасене на прасно мляко
 • приготвяне на сирене, кашкавал,извара
 • бъркане на мляко и получаване на  масло и бърканица
 • косене на сено
 • събиране на сено
 • балиране и извозване с магаре
 • събиране на билки, гъби и горски плодове
 • събиране на ябълки, сушенето им , приготвяне на ушаф
 • приготвяне на сладка, конфитюри,  компоти,  сокове,  сушене на гъби
 • бране на фасул, сушене – шумотрак
 • изваждане на картофи
 • плетене на възи за престилки, торби и други
 • плетене на чорапи, терлици, ръкохватки
 • изработване на гривни, гердани и други украшения с мъниста
 • събиране на дърва за огрев, смола
 • строителни и дърводелски умения, дограми, суха зидария, покриви
 • запознаване с местния диалект, словесен, танцов и песенен фолклор
 • предмети на бита, носии
 • умения за маркиране и разпознаване на екологични и културни маршрути до природни и исторически забележителности