С твоята помощ може да разширим въздействието си и да докоснем живота на още повече възрастни хора в Северозападна България. Подкрепи ни до 30 декември 2023 г. в ПЛАТФОРМАТА, за да продължим да поддържаме солидарната мрежа между млади хора от градове и възрастни в страната – село по село!

Знаем как.

Знаем и с кого –  с всички хора, с които заедно пробиваме стената на липсата на институционална подкрепа и разбиране за естеството на работата ни: нашият екип, а от тази година с огромната помощ на Ослен Криводол и Кирил Начев и Невена Йовчева, всички артисти, домакини, куратори, читалища, местни хора и подкрепящи кметове. 

Благодарим, че си насреща!