Преди да се впуснем в живото приключение, наречено “Резиденция Баба”, решихме да опипаме почвата с едно предварително проучване и да се запознаем с нагласите и мнението на студенти и безработни висшисти от Пловдив и София.

Споделяме ви част от инфографиките, изработени на базата на резултатите от количествено проучване на “Медиа Линкс” за Фабрика за идеи. От резултатите можете да се убедите в липсата на мотивация и обезвереността на безработните висшисти – голям брой от тях не искат да учат никакъв занаят, не биха живели в отдалечен селски район, нямат намерение да развиват собствен бизнес, а от бъдещата си работа очакват най-вече добро заплащане. Студентите внасят лъч светлина в статистиката – голям процент от студентите биха искали да се научат да готвят местни манджички, да изработват бижута от мъниста, да пеят и да станат планински водачи. Радостно е, че биха приели предизвикателството да живеят в отдалечен селски район и биха искали да развиват собствен бизнес.

Темата с образованието винаги ни е интересувала и не сме спирали да се ровичкаме в нея. Интересен е фактът, че на въпрос дали знанията, които са придобили в университета, биха им помогнали за стартирането на собствен бизнес, 38% от студентите отговарят с “По-скоро Не”. Възможност за израстване и удовлетворение от свършения труд – това са очакванията на студентите от бъдещата им работа.
Липсата на финансиране е препъникамък за стартирането на собствен бизнес и при студентите, и при безработните висшисти.

Нали не мислите обаче, че данните от количественото проучване са ни изплашили? Напротив – мотивираха ни двойно повече да разместим положително цифрите и да помогнем на младите хора в България да намерят себе си, като се върнат към корените!