Най-голямата платформа за събиране на средства за каузи от НПО в света ни приюти! Така нареченият Accelerator на GlobalGiving ни позволява 18 дена възможност за достигане до дарители от цял свят и видимост в техните информационни мрежи.

Имаме достъп до образователни уебинари и инструменти, с които можем да подобрим обхвата на кампанията си и дълбочината на посланието на по-лек език – като част от членството си в платформата.

Ами… 18 дена, 40 дарители и 5000$ е минимумът, който трябва да покрием. Можем ли? С ваше съдействие, със сигурност!

ПОДКРЕПЕТЕ РЕЗИДЕНЦИЯ БАБА 2017!