Changemakers Academy

Академията за социална промяна или Changemakers Academy е вероятно най-смелото начинание на Фабрика за идеи – в нея е всичко, което сме научили и искаме да споделим, всички хора, чието мнение смятаме за дръзко и стойностно и всички предизвикателства са събрани в една методология, която те учи да бъдеш … хм… changemaker. Създадохме я, защото живеем в общество, подчинено повече от всичко на промяната и такова, в което все още малко хора са подготвени да защитават интересите на своята или други групи хора по красив начин.

Забелязахме, че основни концепции за ефективност и въздействие върху средата не са познати на онези, които искат да променят света ни към по-добро. Вярваме, че комбинацията от развитие на личния потенциал, запознаването с най-новите концептуални модели за социална промяна и развитието на лидерските качества е от изключителна важност за обществото ни днес.

Учебните модули през 2012-та се проведоха в различни точки на България, където на практика можахме да видим и да работим с предизвикателствата, стоящи пред местните общности. Така участниците имаха възможност директно да влияят на процесите, протичащи в обществото ни. Завършилите всички 4 модула на Changemakers Academy имат достъп до палитра от техники, концепции, лектори, контакти и ресурси, които да катализират случването на иновативните им, но и аргументирани смели идеи – онези, които имат потенциала да бъдат системно решение на сериозен социален проблем.

Виж повече и занапред: http://changemakersacademy.net/