Избраните артисти в Международната ни артистична резиденция / с. Делейна

От всички международни артисти, които откликнаха на поканата ни, избрахме 11, които заедно да пресъздадат нова визия за съвременно българско село чрез средствата на изкуството и водени от общността подходи. 

Първата покана за артисти в резиденцията „Радикално въображение в селска действителност“ на Фабриката, част от програмата „Демокрацията се нуждае от въображение“ на Европейската културна фондация, имаше за цел да привлече 10 артисти от България и други европейски държави за един месец в българското северозападно село Делейна. 

Пандемията с Covid-19 доведе до динамични промени в първоначалната идея и екипът на Фабрика за идеи реши да създаде онлайн-офлайн версия на резиденцията, включваща и артистите, които не живеят в България, като онлайн творци и участници. 

Вторият кръг завърши с 11 избрани участници, 7 от които ще бъдат местни резиденти и ще живеят в селото 3 седмици, от 23-ти август до 13-ти септември 2020. 

Темата на артистичната резиденция „Радикално въображение в селска действителност“

Село Делейна, както и голяма част от българските и европейски села в южна и югоизточна Европа, се намират в район на социална, културна и географска периферия, засегната от съвременните политически и икономически процеси. Бедност, обезлюдяване, липса на качествен достъп до култура (но и здравеопазване, образование, икономически перспективи) и нарушена връзка между поколенията са част от последиците от тези процеси.

Въпросът и темата, която ще е ключова за резиденцията, са: Възможно ли е и как можем да “мислим село в бъдеще време”? Как се ражда публичното въображение, което би си позволило да “мисли селото в бъдеще време“?

В търсенето на отговори как през средствата на културата можем да “рехабилитираме” този мускул на общественото въображение, неспособен днeс да си представя селото. Емпатията или провокацията могат да го съживят? Кое от онова, което е било, има стойност и днес, а кое, което никога не е било, може да добави стойност днес?

Разчитаме на смели, неизпробвани, но и нужни за общността подходи, които да включват творческото въображение и средствата на изкуството като движещи сили за благотворна промяна.

Творците – участници 

Техните творчески дисциплини се различават значително. Международните онлайн участници ще си сътрудничат с местните резиденти, които ще извършват работата на терен и общуването с местните хора, картографирането на нуждите и ресурсите, документацията на нематериалното и материалното културно наследство.

Всички участници се запознаха чрез Zoom среща и ще имат редовни онлайн срещи с цел обмен на знания и идеи преди и по време на резиденцията.

Участниците в резиденцията са: Анна Данчев (Финландия / България) – професионална певица и етномузиколог; Димитра Кънева (България) – актриса и театрална продуцентка; Сара Крайкрафт (България / САЩ) етнографка и изследователка на занаяти; Елена Стойчева (България / Австрия) – архитектка и видео артист; Йонко Димитров (България) – актьор и видео артист; Павел Рузяк (Чехия) –видео артист; Кетрин Мичъл (България / САЩ) – певица и фотографка; Соня Пенчева (България) – фотографка; Саяджи Сонг (Китай / Германия) – актриса и театрална продуцентка; Елена Назарова (България) – илюстраторка и Мо Сира (Холандия) – изследовател и пърформанс артист, създаващ и инсталации.

Резиценцията ще завърши с публично събитие в село Делейна, организирано от артистите, които ще живеят в селото, и екипа на Фабриката, по време на което ще бъдат изложени творческите резултати на участниците, в която и степен на реализация да се намират. 

Допълнителна информация

В сайта ни <-

Отворената покана <-

Фейсбук събитието <-