Камион дарения потегли за Северозапада

Една от силите ни, знаете, е в свързването на хората, искащи промяна към по-добра среда и общество, изградено от здрави, солидарни, справедливи общности. Гъвкави и устойчиви, готови да действат за предпазването на средата си – и онлайн, и офлайн.

Благодарим, че тази растяща група от хора, които ги е грижа да живеем в по-справедливи условия, нараства и става все по-разнородна – освен с познатите ни вече фабриканти, и с организации и компании, в които, в крайна сметка, работят хора, които също искат да са част от общностна визия, основана на взаимопомощ и доверие.

Северозапада е основният ни терен за работа и сътворчество през последната година. Той започва да получава все повече подкрепа и интерес към културните и природните си съкровища. Част сме от едно повече от спешно преосмисляне на района и грижа.

Камионът с дарени компютри и офис мебели

Тази седмица, последната живителна подкрепа, която потегли към Видин за разпределяне към местни села, се състои от:
🙌 офис мебели от Junior Achievement Bulgaria, които ще са от полза на читалища в местни села;
🙌 62 компюъра, дарени от Sutherland Bulgaria, които ще се разпределят на семейства в местни села, които не могат да си ги позволят.

Благодарим! Благодарим! Благодарим!

В период, в който не може да общуваме така интензивно с възрастните хора в села, сме отворени и за други начини да си помагаме.