Креативност за социална промяна

Обученията и хората от “Креативност за социална промяна” бяха началото на истинското масово фабрикуване на фабриканти – качествени,дългосрочно ангажирани и вдъхновени хора, които работят в мрежа, за да променят света около себе си за по-добро. Това е и историческият предшественик на Changemakers Academy, по-фокусиран върху спонтанност и креативност и в по-интензивен и кратък формат.

За да създадем формата на “Креативност за социална промяна” се попитахме – какво би станало, ако хората с ентусиазъм за промяна и здрава ценностна система имат възможността да се запознаят по-систематично с техниките за филтриране на качествени идеи, с практически умения за водене на социални процеси, с методи за повишаване на ефективността на работата си и най-вече – с други като тях?

Така започнахме да градим мрежа от “фабриканти” с гениални идеи и страхотни качества, които се подкрепят, докато правят света по-шарен, адекватен на предизвикателствата си и по-емпатичен. Открихме, че човешкият потенциал е единственият безкраен ресурс на тази планета. Уникалната методика, която разработихме за сериите “Креативност за
социална промяна” се превърна в запазена марка и лице на “Фабрика за идеи”. Множеството последвали проекти като резултат доказаха, че коктейлът от насърчаване на личното развитие на “агенти на промяната”, улесняването на взаимодействието между тях и менторската програма, която подпомага стартиращите им като резултат проекти, е действително комбинация – катализатор и процес, който води до реална промяна.

Ако хората, които имат мотивация да променят света, намерят инструменти да отприщят въображението си, извикат спонтанността си, позволяват си да експериментират с идеи и системи през играта, това неминуемо ще доведе до чиста проба социална иновация. Търси в календара ни за следващо обучение!

КОГА: Март 2010 досега

ЕКИП: Янина Танева, Бенита Примо, Сашка Витанова, Александра Йоцова

КЪДЕ: София