Отложена / Към Видин: Артистична резиденция в 2 села

//

РЕЗИДЕНЦИЯТА СЕ ОТЛАГА ||
Приятели, решихме, че поради актуалната обстановка, би било най-малкото безотговорно да спазим сегашните срокове. Артистичната ни резиденция и предшестващата я инфо среща се отлагат за есента!
Кандидатстването за участие продължава до края на ЮНИ 2020 г. Повече информация за целите и смисъла й, може да видите тук -> http://bit.ly/2vV3e21

Благодарим, че сте насреща. Срещата и съжителството между артисти и местните хора в 2-те села ще се случи.

Дотогава – бъдете здрави, мийте ръце и се грижете да си набавяте подкрепяща храна и билки и подкрепяйте възрастните си близки – дори това да означа да не ги виждате за известно време!

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Социално ангажирани артисти могат да се включат в международна резиденция в селата Делейна и Синаговци (Видин)

Фабриката се впуска към видинския Северозапад отново (Резиденция Баба 2019 беше в 3 видински села) с третата си международна артистична резиденция, но и първата, която ще е в села! Пълната информация за етапите и смисъла на тази среща, прочетете по-долу, а ако искате да се насочите към кандидатстването директно, отскочете ТУК.

<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

<Радикално въображение в селска действителност> 

Сдружение „Фабрика за идеи” има удоволствието да обяви покана за участие на артисти в 1-месечна артистична резиденция, която ще се проведе в селата Делейна и Синаговци (област Видин) в Северозападна България. Резиденцията е част от одобрените културно- и социално-предприемачески инициативи от цяла Европа в програмата „Демокрацията се нуждае от въображение“ на Европейската културна фондация.

Проблемите, на които резиденцията ще търси решение 

Двете видински села се намират в район на социална, културна и географска периферия, засегната от съвременните политически и икономически процеси. Бедност, обезлюдяване, липса на качествен достъп до култура и нарушена връзка между поколенията са част от последиците от  тези процеси. Затова селата в района имат нужда от неизпробвани подходи, които да включват творческото въображение и средствата на изкуството като движещи сили за благотворна промяна. 

Европейската демокрация страда от синдрома на радикализиращо недоволство в резултат на разпадането на здравите общностни връзки и доверие. Можем да отговорим на това чрез създаване на повод за среща между градове и села, различни поколения, култури и житейски опитности, която ще разпространи послания в цяла Европа за солидарност, съпричастност и разбиране отвъд черно-бялата перспектива.

Резиденциите ще провокират и създадат поводи за нов тип връзка – към хората и самото място, но и обратно – към по-широките перспективи и мрежи, които резидентите довеждат до тези места. Темите и въпросите, по които гостуващите артисти ще работят, са: какви могат да бъдат артистичните радикални действия за защитаване на позиция, какво може да предложи изкуството за преодоляване на неравенството и несправедливостите, които наблюдаваме в съвременното общество.  

Как?

Резиденцията ще е с продължителност 1 месец и ще се проведе след ЮНИ 2020 г. Тя ще търси творчески отговори на гореспоменатите належащи проблеми на нашето време, проправяйки път от периферията към центъра и обратно. 

10 артисти, визионери и активисти от България и други европейски държави ще бъдат настанени в домовете на местни хора в двете села Синаговци и Делейна. Те ще общуват с местните хора, ще се вслушват в нуждите и разказите им и ще ползват местните читалища за творческите си активности. В края на резиденцията си, по време на общностно събитие, ще представят артистичния, в най-добрия случай въвличащ участието, отговор на проблематиката, върху коята са работили. Затова финалната изложба, представяща артистичните отговори, ще бъде показана първо в селата, след това в областния град Видин и накрая – в София.

Резидентите ще бъдат избрани след отворено кандидатстване и интервю. Техните проекти ще бъдат изпълнени, представени, публикувани, изложени и коментирани през следващите пет месеца след края на резиденцията.

Кандидатстване и подбор

Поканата за участие е насочена към артисти от Европа (включително и от държави извън ЕС), от всяка възраст и дисциплина (визуални и дигитални изкуства, изпълнителски изкуства, музика, литература, кино и др.), които фокусират своите артистични изследвания и продукция върху социално ангажирани теми и практики.

Отправната точка в тази програма за резиденции е да осигури място за срещи за различни хора и да създаде пространство за споделяне и съпричастност. Ето защо всеки тип общностни, въвличащи участието и отворени за взаимодействие артистични практики са добре дошли. Силно се насърчава сътрудничеството между артисти, както и ангажирането на местните хора във всеки етап от проучването и създаването на проекта.

За да кандидатствате, изпратете, попълнете формуляра ТУК.

НОВ Краен срок за кандидатстване: 30 ЮНИ 2020 г.

Подборът ще бъде извършен от екипа на „Фабрика за идеи“, кураторката на програмата и външен експерт до 25 април 2020 г.

Половината от избраните резиденти ще бъде от държави-членки на ЕС и такива извън ЕС, а другата половината – български и балкански артисти.

Условия за престоя и такса за участие

На резидентите ще бъде предоставено безплатно: 

  • настаняване и храна по време на престоя им в къщи на местни хора;
  • пътни разходи – до 300 лв за артистите от европейски държави и 110 лв за българските и балканските артисти;
  • работно пространство в местните читалища. 

Ще разполагат с бюджет за материали (до 150 лв./ човек), като използването на местни ресурси силно се поощрява. По време на престоя им в селата могат да разчитат на всякакъв вид съдействие от страна на куратора и екипа на проекта.

Избраните резиденти заплащат такса за участие от 200 лева за целия период на престой в селата. „Фабрика за идеи“ предлага 2 стипендии, покриващи таксата за участие на балкански артисти (включително български), които имат силна мотивация за участие, но ограничени ресурси за това. Те ще бъдат избрани въз основа на мотивацията им да участват в програмата.

За повече информация и запитвания: info@ideasfactorybg.org