Малко по малко към Резиденция 2020

Международната платформа за дарения към НПО Global Giving започва поредната си краткосрочна кампания, в рамките на която всяко дарение до 100 лв ще бъде увеличено от техния фонд с 50%.

Малко по малко, от 12 до 16 август всеки от нас може да даде частица увереност, че Резиденцията ще се случи и през 2020 г. С уроците, контактите и топлината, събрани от вече 5 години зад гърба си.

От 23 август до 15 септември тази година, Резиденцията се настанява в селата Кошава, Неговановци и Синаговци в област Видин. Вече имаме 20 верни резиденти, които предстои да посеят благотворството си в селата и най-вече – да се вслушват активно в разказите и нуждите на възрастните хора, с които ще ги събере резиденцията.

ПОДКРЕПИ -> Резиденция Баба в GlobalGiving <- ТУК