Мартeници ще има за всички – от бабини ръце

Тези разнообразни плетеници за здраве са сътворени от баба Славка от с. Челопек и баба Стефка от София (точно така!).

Баба Славка е наша спътница още от Резиденция Баба 2016 в с. Челопек, а с баба Стефка се запознахме съвсем скоро. Тя е предприемчива пенсионерка от краен софийски квартал, която по честен и креативен начин споделя труда си.

Взаимодействието с тези възрастни жени е начинът, по който можем и искаме да разширим сърдечното общуване с местните хора от села от Резиденция Баба и с възрастни от непосредственото ни обкръжение – София – така, че то да им носи и реална финансова подкрепа.

Със закупуването на мартениците, заредени със здраве и радост, подкрепяте и реализирането на Резиденция Баба през 2019 г.

Пишете ни на info@ideasfactorybg.org, ако желаете да си поръчате бабина мартеница :)