Отборът

‣ Име на проекта: стату-К’ВО?!

Проектът комбинира 3 основни дейности:

1. Предоставяне на разбираема информация за дейността на общински съвет Пловдив

2. Запознаване на гражданите с техните основни права свързани с местното самоуправление

3. Повишаване на практическите умения на студенти по право, публична администрация, журналистика и политология.

‣ Категория – Прозрачност и борба с корупцията

‣ Актуална информация за развитието на проекта –

Ако искате да разберете повече за проекта или да го подкрепите, свържете се с екипа на посочените контакти.