Подкрепи Резиденция Баба 2020 in the making

Повече време в различни села, повече полезни инициативи с и за местните хора – и краткосрочни, и дългосрочни. Повече идеи и предложения, идващи от местните хора в селата, базирани на техните нужди. Повече записани и споделени лични и фолклорни разкази и по-пълноценното им осмисляне. И – по-малко финансиране.

Така изглежда годината ни, погледната от долчинката на този период, но сме сигурни, че ще намерим начин да сбъднем всичко изброено.

Нужна ни е отявлена подкрепа от всички ви, разбира се. За втори път разчитаме на кампания за общностно финансиране. 1-месечната Резиденция Баба 2020 ще е източна – в села в Странджа, Сакар и Източни Родопи!

През 2017 г. 1/3 от финансирането на Резиденцията в с. Лъжница (Гоце Делчев) беше от първата ни кампания в GlobalGiving. Сега се прехвърляме на българската Платформа и знаем, че може да постигнем и повече заедно – една изцяло финансирана от всички ни Резиденция Баба 2020!