Резиденция Баба 2019 в 3 видински села – кандидатстване ОТВОРЕНО!

Резиденция Баба 2019 заплава в нови води! Този път – речни. Трите дружелюбни села, които решиха да й се доверят са Неговановци, Синаговци и Кошава в община Видин! Близостта до р. Дунав естествено задава съвсем различен дух на инициативата тази година. Занаятите, ресурсите – икономически и културни, – разказите и проблемите. Рибарски мрежи и плаж за първи път влизат в селския речник на Резиденцията.

Стереотипите и предразсъдъците са важен ресурс за желана промяна особено когато си готов/а да ги поставяш под съмнение. Това е една от изследователските задачи на Резиденция Баба 2019 – да поставим под въпрос клишета и стереотипи за Северозапада, общувайки с местните възрастни хора.

И така – ИМАМЕ НУЖДА ОТ ТЕБ!

От 26 август до 15 септември имаш възможността да живееш в местно домакинство за 21 дни. А от 23 до 26 август те очаква интензивно обучение, включващо изпитана на практика мъдрост, съчетаваща дизайн мислене, етнографска теренна работа, социално-предприемачески подходи и работа с общности.

Резиденцията е нашата част от „моста“ автентично свързване и солидарност между поколенията, между градска и селска култура по иновативен начин. Вече 4 години подред инициативата е подтик за търсене на решения за обезлюдяването на българските села и постепенната загуба на техните културни съкровища и – подтик към преосмислянето им. Тя е откровена среща в търсене на полезните допирни точки на общността, местната култура и съвременната култура така, че да отговорим на належащи нужди. 

Включи се в тази мисия и -> give the most of you ;) на село. КАНДИДАТСТВАЙ до 30 ЮНИ!