Резиденция Баба

Какво е Резиденция Баба?

„Резиденция Баба“ е една дълго бленувана мечта на Фабрика за идеи. Свързваме потенциала на младежи от града със знанието на възрастни хора в обезлюдяващи се села в един иновативен социално-предприемачески модел, в който използваме дизайн-мислене, умения за теренни етноложки проучвания и… простичката мъдрост от живота на село – при баба – за период от четири до шест седмици!

Ние вярваме и си доказахме на практика, че невероятните възрастни хора, които срещаме в разноликите български села, могат и искат да предадат изчезващи традиции и практики, а младите хора могат да бъдат полезни, за да се включат възрастните отново като активни граждани на обществото ни. Или с други думи – ще си имате баба/ дядо/ домакинство , което може да разчита на вашата помощ и желание за учене.

Всички одобрени кандидати преминават през обучения за human-centered design, социално предприемачество и теренни етноложки проучвания.

След Резиденцията си, младежите стават част и от нашaта Лаборатория за Баба-иновации, където с помощта на ментори доразвиват идеите си и където, в крайна сметка, успяват да намерят подкрепа, да ги реализират.

Резиденция Баба и въздействието ѝ през годините

Резиденция Баба вдъхна живот за първи път на четири обезлюдяващи се села в Община Лъки – Югово, Дряново, Джурково и Манастир през 2015 г. С партньорите ни от Асоциация “Онгъл” и Общинска фондация “Пловдив 2019” свързахме безработни младежи, завършили своето образование през последните 2 години, но без ясна перспектива за реализация, с потребностите на възрастни хора от тези забравени села.

Важен резултат от взаимодействието между резиденти и хора от селата е ново качество на човешките взаимоотношения – между поколенията, между градските и селските общности. Резидентите от първата Резиденция Баба успяха да инициират и реализират заедно с местните хора инициативи в селата, в които живяха за месец. Някои от тях са: студиен запис на диск с песни от родопското село Дряново, социално предприятие за износ на тъкани продукти от жените в селата, разчистиха и обозначиха еко-пътека, поставиха нова камбана на мястото на открадната над параклиса “св. Богородица” в с. Манастир, направиха обучения по програмиране за децата от град Лъки, създадоха с мотиви от български шевици детската игра ИгралО, реставрираха части от църквата в село Югово и възстановиха старата фурна в село Джурково, където изпекоха 600 хляба на място.

През 2016 г. селата Костелево, Паволче и Челопек в Северозападна България приютиха 10 млади хора и взаимодействието им с местните обори вредните стереотипи за този иначе познат като най-безперспективен район в ЕС. Резидентите в момента работят по идеите си, които са в помощ на селата.

През 2017 г. домакин на 10 резиденти беше село Лъжница в община Гоце Делчев. Резидентите в момента подготвят фотографска изложба с местни лица с идеята да покажат своето разбиране за междукултурно взаимодействие, повлияно от общуването им с хората от с. Лъжница.

Част от резидентите подготвят свой предприемачески проект, свързан с т.нар типични за района цедилки.

През септември 2018 г. се случи в селата Войнягово, Каравелово и Климент (община Карлово). Резидентите започват работа по свои социално-предприемачески идеи, които ще са в помощ на селата.

През 2019 г.  Резиденция баба се отправи към селата Кошава, Неговановци и Синаговци в област Видин! Там резидентите намериха топъл пристан в непознатия край на Северозапада.

Предизвикателствата през 2020 г. трансформирахме в нови възможности за разширим и укрепим мрежата си от села и сподвижници. Организирахме дарителски кампании за удовлетворяване на основни нужди на общностите в селата – от лекарства и предпазни средства, подпомагащи здравето на възрастните хора, и от дигитални устройства, позволяващи на децата достъп до онлайн образование, както и доброволческа кампания на национално ниво, която подпомага селата да поддържат общите си блага и свързва потенциала на младите хора от градовете с нуждите и ресурсите на местните общности.

Сбъднахме и първата си артистична резиденция във видинското село Делейна! Въпреки мерките, успяхме да свържем 7 съвременни артисти с местната култура и те живяха за 1 пълноценен месец в селото. Освен множеството срещи, споделено време и взаимопомощ, творческите намеси и творби, които останаха като резултат, отворихме и изоставеното от 17 г. училище – с фотографски изложби, концерт, поетично четене и прожекции.

През 2021 г. споихме сили с Българска фондация „Биоразнооразие“ и осъществихме хибриден вариант на Резиденцията си. Включихме множество срещи с лектори на теми, вариращи от местно биоразнообразие и суша до социално ангажирано и общностно изкуство. Имахме 3 доброволчески акции в селото и отново приключихме резиденцията с общ празник в местното читалище.

2022 г. ни приюти врачанското село Горно Пещене. Петима артисти живяха в местни домове и завършиха престоя си в селото с мултидисциплинарна изложба в сградата на бившия Здравен дом.


Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата.

Save

Save

Save

Save