И квартални разкази във Фабриката

Познавате ли съседите си? Кои места в квартала, в който живеете, посещавате? Срещат ли се в някои от тях все още познаваща се и подкрепяща се малка група хора?

Със сигурност може да се сетим за такива малки острови на познанство в рамките на всеки квартал, но тенденцията им е към намаляване и често биват изядени от супермаркети и места за бързо за хранене.

Защо е важно за нас?
Екипът на Фабриката отдавна обитава квартала (района между бул. Евлоги и Христо Георгиеви и бул. Васил Левски) и би искал да го опознае още по-добре, а къщата ни да бъде безопасно и предпочитано място за квартални срещи и взаимопомощ.
Приятелите ни Meeting Points, които са автори на тази поредица събития, пък вярват в потенциала на храната да събира хората и да посява емпатия.

За да комбинираме двете, ви каним на 24 ноември (неделя) в 17.30 ч с нещо домашно приготвено на гости във Фабриката. Ще си говорим за ролята на квартала в идентичността, спомените и ежедневието ни.

Има ли кварталната позиционираност толкова важна роля в ежедневието ни все още или заради всеобхватните интереси и онлайн пространства, които обитаваме, губи от значимостта си?