Средства за устойчивост

Международният обучителен курс по програма EuroMed на “Младежта в действие”: „Средства за устойчивост/ Sustainable tools”, се случи между 11 – 17 юни, 2010 година около бреговете на яз. Широка поляна. Целта на проекта беше да предостави на работещи с младежи от региона на средиземноморието средства, инструменти и методи за работа по темите на устойчивото развитие– отговорна консумация, биоразнообразие, справедлива търговия, етика на околната среда и др..
В обучителния курс взеха участие 22-ма души от 11 европейски и средиземноморски държави (България, Турция, Португалия, Италия, Гърция, Литва, Израел, Египет, Тунис, Ливан и Йордания). Обучението насърчи младежките работници да разпространяват резултатите от проекта в своята общност и сред своите “ученици”; Като част от програмата на обучението с помощта на всички участници беше построена хранилка за чифтокопитни в ловно стопанство “Широка поляна” и разработен модел на открит урок в темата з аустойчиво развитие заедно с ученически клуб на природолюбителя във Велинград. В изпълнението на последвалите като резултат от проекта дейности и проекти над 40% от обучаваните са взели учатсие или са инициирали такъв.

ЦЕЛ: да предостави на младежките лидери средства и методи за работа по темите на устойчивото развитие в контекста на ученето чрез преживяване: – отговорна консумация, биоразнообразие, справедлива търговия и етика на околната среда.

ЕКИП: Сашка Витанова, Желязко Мечков, Янина Танева, Евгени Монов;

КОГА: 11 – 17 юни, 2010 г.

КЪДЕ: яз. Широка поляна.