СТЕНАТА – артистична инсталация в кв. Столипиново

СТЕНАТА е една от творбите, които бяха подкрепени като част от Art Innovation Challenge на Фабриката. Нейни създателки са Мария и Гергана – архитектки. Освен солидна, но елегантна инсталация, в която буквално можеш да влезеш и да прочетеш истории, събирани от квартала, е и свързваща нишка, прераснала в блог.

Първото й местоположение, от 22 до 28 юли – беше „на пъпа“ на кв. Капана, за да смеси реалностите на двете места – Капана и Столипиново – и да създаде повод за „запознанство“. След това, до момента, може да бъде видяна и съпреживяна в училище „Пенчо Славейков“ в кв. Столипиново. Но най-ценната ядката на творбата остава нейното онлайн продължение, което цели да ускори взаимодействието и търсенето на допирните точки на хора от Столипиново с хора от други точки на Пловдив – като обмен на професионални умения, знание и лични истории, променящи вредоносни стереотипи за мястото. Дотолкова, че да не се налага да се задава разграничителна линия в говоренето за Пловдив и квартала.

About/За Инициативата

English below] Стената/ The Wall като архитектурен елемент винаги се е свързвала със своето свойство да обединява и разединява, да обобщава и изолира. В текущото предложение стената придобива един провокативен вид и значение като серия от елементи, които със свойството си да изолират всъщност се превръщат в обект, който да сплоти, да съедини и да…

Разгледайте блога на Гергана и Мария – всеки може да се включи и допринесе за постепенното създаване на нова нагласа за позитивни страни на кв. Столипиново и жителители му.

Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019