Съпроменяме света

През март 2017 Андреа и Анна от социално-предприемаческата пътуваща инициатива Exchange the world ни бяха на гости. Поговорихме дълбоко за ценностите си и как ги посяваме чрез форматите, които движат Фабриката.

Благодарим им за вслушването и искрения обмен на вяра в съпроменянето на света ни!

Changemaker Course | How to change the world?

You want to take action but you don’t know how to change the world? Get inspired by Changemakers from all over the world. Join our Changemaker Course.