Фабрика за идеи в Училище

Много щастливо и доволно ни е да споделим, че Фабрика за идеи най-накрая стартира своята Фабрикантска програма в мрежа от български училища! Идеята е проста – с методите за неформално образование, гражданско участие и социално препдиемачество да провокираме децата от гимназиалните класове да случват идеите си в една от тези сфери и да им помагаме с екип страхотни тренери! Ако искате да включим вашето училище в мрежата на Фабриката, пишете ни!

През 2011-та започнахме, а през 2012-та започнахме да развиваме програмата ни „Фабрика за идеи в училище“, защото образователната ни система има шанс да мотивира и вдъхновява, вместо да отчуждава. Започнахме със София: 13. СОУ на Женския пазар, 22. СОУ и продължихме с 97. СОУ в Люлин и часове из страната. Всичко, което искаме да им кажем, е, че могат да сътворяват активно реалността, в която живеят. Провокирахме ги да научат колко литра вода изисква производството на един чифт дънки и колко скъпоценни метали има в един мобилен телефон чрез игри и подходи, адаптирани за възрастовата група между 13 и 18 г. Най-хубавото на Фабриката за идеи в училище е, че участващите в нея ученици ще могат да кандидатстват със своя инициатива, която има за цел да облагороди квартала, училището, да освежи общността. Планът е да създадем 10 ученически клуба „Фабрика за идеи“ до края на 2014-та. Искаш ли да ни поканиш в училище, където и да е в България?

Свържи се с нас на ideasfactory.bg at gmail.com

КЪДЕ: Засега в София