Форум-театър е една от любовните афери на „Фабрика за идеи“

Форум-театър е една от любовните афери на „Фабрика за идеи“ и един от най-мощните методи за овластяване според скромното ни мнение! Затова, след като последната година работихме чрез метода за намляване на агресията в училище и с проблеми като „джентрификация“ (питайте google де), напоследък посвещаваме усилията си в това да разпространим този невероятно ефикасен метод извън София. От 31 юли до 03 август бяхме в Пловдив, където се надяваме да стартира нова Форум театър група. Работихме главно по теми, свързани с образователната система, която ни боли като стар мазол.