Форум Театър

Решение за хората от хората!

През 70-те години на миналия век, някъде сред бразилските фавели Аугусто Боал измисля изключително мощен инструмент за информиране, осъзнаване и овластяване на огромни групи от хора с различен опит и роля в обществото – Форум театър. Чрез него зрителят се въвлича в пиесата дотолкова, че се превръща в сценарист и режисьор на участниците в разиграната сценка. Работи се със специфични за средата проблеми, които се претворяват в театрално представление. „Актьорите” избират определена проблемна ситуация и реконструират реалността. Аудиторията наблюдава изиграването от няколко души на конкретния проблем под формата на сценка/случка и е силно ангажирана с участие в промяната. Зрителите могат да се включват, да участват, да предлагат различни решения и стратегии за преодоляване на проблема, които да се изпробват в реално време. Всеки може да експериментира и провери своята идея-решение на проблема и да изживее последиците от нея.

Форум театър групата на “Фабрика за идеи” използва метода за въвличане на различни групи заитересовани страни в дискусия по наболели теми като съдбата на Женския пазар в София, сред бурни деветокласници в столична гимназия, на Психодрама фест, Форум “Метаморфози на Беглика фест. И не само че работим това, което обичаме, но и го правим на невероятни места по света! Заедно с партньорите ни от 6 организации от Африка и Европа през 2013-та заминахме за Танзания, за да завъртим поредния стадий от проекта за използване на Форум театъра като метод за намиране на решения в общността от самата нея.