Хамалогика

„ХАМАЛОГИКА 0: „Скрити възможности“: Фабриката гостува!

Каква е връзката между клоунския нос и иновативните подходи за развитие на градската среда, чии са шестте шапки за латерално мислене и как се сади дърво на идеите – с фабрикантски размах чрез различни методи за креативно мислене и промяна на градската среда бяха провокирани гостите на Хамалогика от екипа на пътуващата Фабрика за идеи.

Фабриката е сантиментална към Бургас, където през май 2012-та стартира за първи път в България „Академията за социална промяна“ (www.changemakersacademy.net) и която има мъничко общо с тази непринудена среща в Морската!

КОГА: 01.09.2012

КЪДЕ: Бургас, Морска градина