Ще подкрепим 3 артистични намеси в Пловдив – до 30 ЮНИ

И тази година имаме отговорността да подкрепим финансово и комуникационно 3 социално ангажирани артистични творби/ намеси с фокус кв. Столипиново.

Артисти, в най-широкия смисъл на тази амалгама от качества, могат да кандидатстват с предложенията си до 30 ЮНИ 2019 онлайн. Излагането на творбите (инициативите, изложбите, събитията, пърформансите и др. в зависмост от идеята) ще е от 11 до 14 ЮЛИ 2019 в избрано от артиста място в Пловдив. Всяка от творбите ще получи 750 лв и комуникационна подкрепа за популяризирането си.

Темата и посланието са съвсем семпли и всеобхватни: „Допълни разказа за Столипиново. Разкажи и покажи силните страни на квартала чрез изкуство„, а подходът ни тази година е още по-прагматичен.

Изключително важно условие е идеите за намеси да бъдат базирани на предишен опит и взаимодействие с квартала и жителите му, а не на хипотетична провокация.

Ние сме насреща за най-доброто реализиране на идеите в горещия Пловдив през юли и с доброволческа подкрепа, ако артистите имат нужда.

Смелост и будност, кандидатствай ТУК.