Всички публикации от Фабрика

Програма ПРАВО НА КУЛТУРА

Програма „Право на култура“, финансирана от Национален фонд Култура“, е първата по рода си платформа, обединяваща културни оператори, изследователи, творци, читалища и местна власт. Тя създава мост и автентично свързване между периферия и център, съвременна и традиционна култура, град и село, артисти и местни хора в контекста на стряскащаа реалност, че над 73% от хората в села не са посетили и участвали в нито едно културно събитие през 2022. (линк проучване)

Новосформиращата се общност създава вдъхновяващи възможности и перспективи за всички нейни участници – общи проекти, партньорства, международно сътрудничество, мрежови продължения, създаване на нови инструменти за стимулиране равния достъп до култура.

Програмата е пряко следствие от над 9 години опит в работата в села и собщности с инициативата ни Резиденция БАБА и има за цел да повиши капацитета на управляващите културни програми и пространства в сферата на работа с общности от една страна и на местните институции – за работата им с артисти и представители на съвременната култура, от друга. 

Основна цел на проекта е да запознае участниците със социално ангажираните артистични подходи, както и да развие капацитета за  работа с общности и в интердисциплинарна среда за артистите, като им помогне да овладеят практически подходи и комплексна информация, свързана с реалността на селата и малките населени места.

Инициативата е подтик за търсене на решения за обезлюдяването на българските села  през призмата на културата и отговор на загубата на безценни културни съкровища там, но и възможност за създаване на нови форми и взаимодействия в съвременен прочит.

ПРОГРАМА:

 1. 3 БР. ОПОЗНАВАТЕЛНИ СРЕЩИ 

Въведение, запознаване и сплотяване на групата – артисти, читалища, местна власт. Обмен, работа по групи. Споделяне на целите и структурата на Програмата.

2)   3 БР. ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ – май месец

Основи на общностната работа, партисипативни и социално-ангажирани подходи, етика, политики, дебати и коментар на данни от изследвания по темата

а) МОДУЛ “Системно мислене и работа с общности” 

 водещ : Янина Танева- Георгиева  – основател Фабрика за Идеи/ Резиденция БАБА

 • етични въпроси при работа с общности
 • въведение в български и международни примери
 • международен лектор  – Нанси Барет – Community commissioned art forms

б) МОДУЛ  “Социално ангажирано изкуство и Общностно изкуство”

водещ:  д-р Галина Димитрова – Димова – куратор и ръководител на артистични проекти

 • артистични практики и художествени форми за връзка между творци и локални общности

в) МОДУЛ “Социология и демография”

водещ: д-р Диана Андреева – директор Обсерватория за икономики на културата

 • какво всъщност означава “липса на достъп до култура”   – предсатвяне на данни от няколко изследвания

3)   3 БР.  ПРАКТИЧЕСКИ 5 ДНЕВНИ РАБОТНИ РЕЗИДЕНЦИИ НА АРТИСТИ – юни/юли

Осъществяване на работни резиденции на терен в избраните общности в малки населени места или квартали на София.

Практическите работни резиденции имат за цел разработването на нови интердисциплинарни подходи, смесващи различни форми на изкуство и съвременна култура с изследователска дейност и работа с общности и лишени от достъп до култура групи като част от социално ангажираните артистични подходи. 

4)БЮДЖЕТ ЗА ПРОДУКЦИЯ НА ИЗБРАНИ РАБОТИ 

Следващо ниво е създаването на конкретни артистични продукти и произведения като резултат от трите практически резиденции на терен, в които участниците ще работят с и чрез културното наследство на даденото село. До 6 артисти/ творчески колективи ще получат продукционен бюджет за реализация на идеите си в рамките на резиденциите като продължение на теренната работа. Трите  лаборатории, имат за цел да свържат артисти директно с местни общности с помощта на специалисти по общностна работа и местната власт и по този начин дългосрочно да насочат вниманието на артистите към възможните други места за творчество и представянето му.

5) ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА В МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ “ПРАВО НА КУЛТУРА”

Представяне на съвместната ни работа в рамките на международен форум „Право до култура“ на 23-24 ноември в София във водещ регионален център за съвременно изкуство “Топлоцентрала”.

Ефектът на публичната част на проекта във форум “Право на култура” ще повиши разбирането по темата сред далеч по-широка публика от основната ни група. 

Веднъж формирана, крос-секторната общност в Лаборатория Право на културата” има безброй перспективи пред себе си – отварят се пътища за общи проекти и възможности за финансиране в различни комбинации: артист – пространство – общност – местна власт. 

Потенциалните развития включват и възможности за мрежови продължения на проекта, за дооформяне на стратегии за включване на други Регионални институти, освен Топлоцентрала, и репликиране на програмата в друг регионален или тематичен контекст.

Новата общност би могла да припознае застъпническия си потенциал и да действа по-консолидирано по темата, включвайки и нови теми като регионализацията на културата и иновативни финансови и нефинансови инструменти за стимулиране на равния достъп до култура.

Ние работим усилено за промяната на националните и регионални политики, които да взимат предвид реалните нужди, данни и възможности в селата и малките населени места, както и „културните пустини“ , напълно лишени от достъп до култура в покрайнините на големите градове. 

Линк към поканата за включване в Академия Право на култура:  кликни тук

ВКЛЮЧИ СЕ! Изпрати своя формуляр : кликни тук

Стани част от екипа ни! Търсим финансов консултант и съкоординатор.

Здравей! Миналата година ни се случиха наглед редица успехи, що се отнася одобряване на финансиране за големи наши инициативи. Това е чудесно и сме благодарни, но за всеки, потопен в неформалния сектор, е ясно, че не задава финансова стабилност за самия екип. Така се сдобихме с широк хоризонт да сбъднем 6 артистични резиденции в 6 села през 2023 г. и спохождащи ги подинициативи, свързани с подобряване на техните читалища, като част от Норвежкия грант и програмата му „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество„.

Но са ни нужни още двама души в екипа! И то от тези – най-фундаменталните за стабилността на всяка една от дейностите  – финансов консултант и съкоординатор на проекта (който ще работи рамо до рамо с Милица от екипа ни, която е главен негов координатор). Отдадеността е дългосрочна – от март 2023 до май 2024 г.!

Разполагаме с детайлно описание на дейността (ти?), изготвена от първоначалната консултанта на проекта, на която се наложи да се откаже. Човекът, който се занимава с финансовото управление и отчитане на проекта, ще прави следното:

1.   Координира със счетоводителя и координатора сключването и изпълнението на договорите с екипа за управление и експертите:

 • Подава на счетоводителя необходимите текстове за изготвяне на анекси по трудовите договори, в които да се впише ролята, часовата ставка и броят часове по проекта на управленския екип (на тази база част от заплатата се отчита по съответния проект);
 • Изготвя текстовете на гражданските договори и ги преглежда за съответствие с бюджета относно ролята, общия разход, часовата ставка и максимума часове по проекта, заложени в бюджета;
 • Преди всяко плащане, изготвя съвместно с координатора ППП-ли, съобразявайки текста с описанието на дейностите в апликацията и бюджета;
 • Следи за степента на изпълнение на договора – колко часа са платени и колко остават за плащане, като съобразява плащанията с графика за изпълнение на дейностите.

2. Подпомага координатора при комплектоване на документи и изготвя документи за избор на изпълнители, когато това е необходимост;

3. Съвместно с координатора планира предстоящите разходи и дава разяснения относно техния вид, размер и необходимите отчетни документи, които да бъдат осигурени съгласно изискванията на ръководството за признаване на разхода;

4. Следи текущо изпълнението на бюджета и движението на разходите по пера; незабавно информира Ръководителя и координатора на проекта при идентифициране на очакван недостиг или излишък по дадено перо; при необходимост прави предложения за бюджетни промени и преместване на суми от едно перо в друго;

5. Следи текущо за наличието на всички изискуеми от Ръководството отчетни документи за признаване на всеки разход;

6. Изготвя финансовите отчети и подготвя доказателствената документация към отчета;

7. Качва финансовите отчети в ИСУН;

8. Води комуникацията с оператора по всички бюджетни въпроси;

9. Координира със счетоводителя на организацията плащанията и съответствието на счетоводната отчетност (записите по аналитичните счетоводни сметки) с отчетите по проекта;

10. Създава одитна пътека на проекта и планира разходите, заедно с координатора по проекта.

Ако сърцето и финансистката ти мъдрост си резонират с това описание, пиши ни на info@ideasfactorybg.org или звънни на +359877597930. Напомняме, че дългосрочната ни свръзка за общото благо е от март 2023 до май 2024 г.!

Както стана ясно, в тази роля ще работи(ш) на половин работен ден с подкрепата на Милица от екипа ни, която е добре запозната с целия проект и е основна негова координаторка. А от своя страна човекът, работещ с нея. ще:

 • Подпомага работата на счетоводителя при изготвяне на отчети; 
 • Следи за качественото изпълнение на графика и бюджета на проекта; 
 • Подава информация за напредъка по проекта към екипа;
 • Води комуникация с партньори и участници по проекта;
 • Подпомага счетоводителя при изготвянето на договори и фактури.

Качествата, на които държим:

 • отговорност; 
 • креативност;
 • умения за поставяне на приоритети;
 • изпълнение в срок;
 • умения за работа в екип;
 • опит в администрирането на документация и координиране на дейности;

Какво предлагаме ние?

 • достъп до НПО среда и работа върху интересен проект със социална значимост в културния сектор; 
 • споделяне на опита си от последните
 • работа от разстояние и във време, което би могъл/ла да определяш основно ти, на половин работен ден;
 • възможност за пътувания из български села;
 • участие в организирането на културни събития.

Ако сърцето и административната ти подреденост си резонират с това описание, пиши ни на info@ideasfactorybg.org или звънни на +359877597930. Нужен е предiшен административен и координационен опит и CV! Напомняме, че дългосрочната ни свръзка за общото благо е от март 2023 до май 2024 г.!

Благодарим за отвореността!

Better together – DFC обучение в Белград

Двата международни проекта, от които сме част по Еразъм+, достигнаха до (еднa от) кулминациите си (за другия – в следващата статия)!

BETTER TOGETHER – единият от тях, – цели да подготви обучители и учители да боравят с малки групи младежи с методологията Design for Change (дизайн мислене, приспособено в практически стъпки за деца и младежи).
Създадохме заедно с партньорите си по Еразъм+ проекта DFC Espana, DFC Serbia, DFC Poland и InfinityGreece онлайн платформа за учители и ученици с конкретни упражнения, следващи стъпките на методологията. Следващата стъпка беше да изпратим трима българи на обучение за методологията в Белград. Те ще имат отговорността да организират поне по 1 работилница с младежи в България, работещи по разрешаването на казус, важен за тях самите.

Невена Йовчева, Йоанна Димитрова и Станислава Груева бяха нашият избор на доверени и вярващи в потенциала на младите хора обучителки – и трите занимаващи се с педагогика и неформални обучения. Те бяха за седмица в плаващия Акрабрака хостел в Белград заедно с група учители и обучители от Испания, Полша, Сърбия и Гърция.
Трите ще направят Design for Change работилници с младежи в 3 села от мрежата ни до края на май 2023 г. Водещи в избора на темите и казусите, на които ще се търси решение, ще са местните младежи.

В края на юни пък очаквай покана за събитие на живо в София, на което ще представим процеса и резултатите от работилниците, както и ще може да зърнеш онлайн и останалите участниците в проекта и предизвикателствата, които са решили благодарение на методологията.

Какво може да направим в условия на обезлюдяване? Интервю с Янина в „Социална мрежа“

Гледай интервюто на Милена Янинска от „Социална мрежа“ по NovaTV с Янина Танева-Георгиева от екипа ни тук.

Ако:

– 30% от населението на България живее в села;

– под 7% от българите се занимават със земеделие;

– сме в топ 5 от държавите в света с висока концетрация на населението в градове.

Но и:

– за последните 2 години над 108 хил. души са се завърнали да живеят в български села.

То как би изглеждала една истинска културна и икономическа децентрализация? Как си взаимодейства една подкрепяща се общност, живееща в село?

Благодарим за поканата на Социална мрежа и Милена Янинска!

Откриваме изложба във Враца / Артистични резултати от Резиденция Баба 2022

Заповядай на първата изложба с артистичните резултати от “Резиденция БАБА” Climartistique – осмо издание на резиденцията – след показването им в с. Горно Пещене!

Откриването е на 5-и ОКТОМВРИ, 18 ч. Младежки дом, ВРАЦА, синя зала, ет. 2.

Артистите, творящи в сферата на визуалните изкуства и пърформанса, са Ива Иванова, Ивелина Докова, Калин Михов, Калоян Матеков, Християна Йорданова.
Куратор и на изложбата, и на артистичната резиденция е Галина Димитрова-Димова.

Петимата участници в „Резиденция Баба“ Climartistique – млади творци от София, Велико Търново,
Шуменци и Стара Загора, живяха заедно с местните хора за 2 седмици през юни, изследваха селото и неговите традиции и търсеха отговори на поставената тема „Вода и хляб / Кое е насъщно?”

▫ Ива Иванова, сценограф от София, събира своите впечатления и открития от селото във визуален дневник под формата на малки рисунки и бележки, които създава в движение, докато се среща с хората или участва в различни дейности по време на резиденцията. Проектът със заглавие „Еднодневен пакет за двама” е своеобразна колекция от спомени на лични истории и преживявания на авторката или случки, останали в съзнанието ѝ като значими.

▫ Ивелина Докова, завършваща студентка по агро-бизнес и развитие на селските райони, събира местни рецепти, готви ги заедно с баби в с. Горно Пещене и ги описва в „Рецептен споменик”. Идеята ѝ е чрез тях да съхрани родова памет и да предаде към днешното поколение кулинарни рецепти, които отново да влязат в употреба.

▫ Калин Михов, млад художник от Велико Търново, решава да направи „Инвентаризация на сметището” на селото и да подреди различните отпадъци по групи, разпределени в геометрична решетка. Тази намеса в средата разкрива мнението на автора към темите, свързани със съвременното (свръх)консуматорство и намаляването на природните ресурси.

▫ Християна Йорданова, млада художничка от с. Шуменци (Тутракан), проучва кладенците в селото, много от които вече изоставени, и прави видео пърформанс, който картографира тези водни източници. Провокира ни към размисъл за границата между личното и колективното и справянето с новите предизвикателства, поставени от климатичните промени.

▫ Калоян Матеков, най-младият от участниците, студент първи курс филология в СУ, родом от Стара Загора, се насочи към проучване на местните писатели и така попада на Въло Иванов, в чието творчество намира поеми, близки до темите вода и климат, както и обезлюдяването на селата и завръщането в тях. Той ги пресъздава в песни по негов аранжимент, които ще изпълни на откриването на изложбата.

▫▫ Освен индивидуалните им проекти, резидентите правят и колективен проект „Молба”, който е вдъхновен от ритуалите за измолване на дъжд – „Герман” и „Пеперуда”.
Проучвайки начина, по който те са били практикувани преди години по тези места, те осъзнават, че събраните сведения са различни и дори на места противоречиви.
Така решават да направят заедно с местните хора кукли Герман, като добавят към това и тяхното съвременно разбиране и естетика за ритуалните кукли.

Изложбата ще може да се разгледа до 5-и НОЕМВРИ 2022 г. в Младежки дом, Враца.

// Резиденцията се организира от нашия екип като част от международната програма Tandem Regions в партньорство с 4iS (Португалия), Multifactory (Италия), COMM’ON (Гърция), Museum Pfyn (Швейцария), Arcadia (Холандия) и Creative Scene (Англия).
Нямаше да бъде възможна и без съдействието на кметство с. Горно Пещене и читалище “Селска пробуда” в с. Горно Пещене.

Остави дарение за с. Каравелово в софийския ни дом! (12-16-и септември)

Верни фабриканте, отваряме софийския си дом, за да събираме дарения за с. Каравелово!

Ако искаш да допринесеш с навременна и наистина нужна подкрепа за жителите на с. Каравелово, си добре дошъл/ла на УЛ. ПРОФ. НИКОЛА МИХАЙЛОВ 12от 12-ти септември (понеделник) до 16-и септември (петък) – между 12 и 14 ч. и между 17 и 19 ч.

Ако нямаш възможност да минеш в тези часове, може да звъннеш на 0885477364, за да се разберем за по-удобен момент!

🟡 СПИСЪК с НУЖНИ ДАРЕНИЯ

Тъй като пространството ни не е огромно, събираме само следните спешни неща, които нашите резидентки Яна Иванова и Кристина Патева, които са на терен, ни съобщават всеки ден:

🛏спално бельо – чаршафи, юргани, одеяла, олекотени завивки, калъфки, възглавници

💦хавлиени кърпи и хавлии

🧴почистващи препарати за под, стъкла и мухъл / течни сапуни с дозатори

🥫хранителни консерви

🥾🧤гумени ръкавици, гумени ботуши с различни номера

🎠играчки

👷‍♀работно облекло

🩺превързочни материали, ластичен бинт, лепенки, риванол, йода септ

💧 бутилирана питейна вода в разфасовки НАД 500 мл

🚽тоалетна хартия

🧶балатум, пътеки и килими

Ако имаш намерение да пътуваш с автомобил към Каравелово през тази или следващата седмица, свържи се с нас! Има с какво благо за селото да те натоварим.

Благодарим, че правим нужното, за да внесем надежда за възстановяването на толкова обърнати с главата надолу животи – постепенно и заедно.

/ Снимката от селото е на Яна Иванова – резидентка в с. Каравелово в „Резиденция Баба“ 2018 и активистка в селото в момента.

Civil Society Toolbox – на български благодарение на нас!

Българската версия на уебсайта и самата Кутия с граждански инструменти/ Tools for citizens вече е достъпна!

Плод е на колективен труд, градивни дискусии и спорове за олекотяване на някои от термините и изпробване на самите инстрменти. Случи се благодарение на координацията и превода на Йоана от екипа ни, преводаческа подкрепа от Велизара Караиванова и Йоанна Йорданова и редакторство от страна на Лина Славова.

Кутията е създадена с цел да подхранва и улеснява организационно развитие и колективното (въз)действие на граждански групи и организации. Благодарни сме на дългогодишните ни партньори MitOst за доверието да ни поверят този превод и разпространението ѝ на българска почва.

Препоръчваме ти да започнеш с четенето на Наръчника на фасилитатора (достъпът до файловете в Кутията изисква бърза безплатна регистрация). А след това да разгледаш темите на Кутията и да избереш заедно с екипа си коя е най-актуална за вас в момента. Кои са пролуките (на учене) във функционирането ви като едно ефективно и хармонично цяло с общи цели и мисия? Кои са дейностите, в които чувствате, че буксувате или преповтаряте едни и същи безполезни модели?

За улеснение, тук е достъпно и видео, което разказва накратко как най-пълноценно да подхванеш процеса на учене с Кутията в екипа и организацията си. Темите са: вътрешна комуникация; роли и отговорности; визия и мисия; стратегия; риск и устойчивост; работа с доброволци; финансов модел; знание и учене; групово финансиране; оценъчно учене; въвличане на общността и – колективно въздействие.

Инструментите и упражненията се разгръщат в групови работилници, вариращи от 30 мин до няколкодневни процеси. Всеки от тях може да се адаптира спрямо нуждите на екипа ти и да се добавят и пропускат елементи, които са/ не са ви потребни.

Отворени сме за обратна връзка за подобрения на българския текст – със сигурност ще има и такива, но – най-важното е, че вече може да започнеш да използваш Кутията – напълно свободно!

Ако имаш въпроси за употребата на инструментите или искаш съдействие от фасилитатор, който да организира работна среща с екипа ти, пиши ни на communicate@ideasfactorybg.org.

Как мислим и правим социалното? Дискусия със социално ангажирани културни мениджъри

„Българските села са мястото, което е номер едно по социална изолация, по липса на достъп до културно съдържание. 80% от бюджета е тук в София, но 80% от нуждата е там.
Смятам, че национален приоритет трябва да бъде достъпът до култура, който да бъде много по-гъвкав, както и регионализацията по отношение на културните институти.
Основното в новата културна стратегия трябва да бъде тази децентрализация. Ние трябва да излезем от зоната на комфорт и вече наистина да се протегнем, защото съгражданите ни живеят в една културна пустиня.
Социалното го виждам донякъде реактивно, тоест да бъдеш способен със смирение да чуваш, да разбереш нуждите на едно място, на един квартал, без да налагаш собствената си визия предварително.“

Откъси от дискусията от Журнал за социална визия – Journal for Social Vision на Swimming Pool и нашата роля в създаването на тази визия за българските села може да проследите във видеото.
Yanina е в обогатяващата компания на ХОД движенческа лаборатория, Студио за документален театър VOX POPULI, Mini Art Fest и „Социален цирк“, Топлоцентрала Център за Съвременни Изкуства и Know-How / Show-How.

С чорапи на сърце – дори и на море

И зиме, и лете си носим чорапената мисия и обаянието ѝ с нас. С тази сесия ти напомняме, че топлината, която носят бабооплетените дарове през зимата, се замесва още от лятото.

Бабините задруги на Резиденция Баба от различни села са в готовност за зимното чорапено творчество.

Разцъкай снимките, за да видиш и работните заглавия на новите модели. Какви имена би им дал/а? Пиши ни, ако се чувстваш вдъхновен/а.

Освен чорапите, ни се ще тази зима да внесем разнообразие в Коледните дарове, правени от възрастни жени – и за тях самите, и за теб.

Новите ни идеи включват плетен памучен книгоразделител и вълнени ръкохватки. Как ти изглеждат? Ще ни е особено полезна всякаква обратна връзка и идеи.

Може да ни намериш на info@ideasfactorybg.org или във Фейсбук, ако предпочиташ.

Снимки / Йоана Стоянова

Климартистичната Резиденция Баба. Що е то?

Потенциала на един нов прототип артистична резиденция

Нашите резиденции, част от „Резиденция Баба“, от първородното си родопско издание през 2015 г. разчитат на две основни истинни съставки – съжителство между млади хора от градове и възрастни в села и взаимодействието с (и създаването на мост между) всички страни, от които зависи благополучието на съответното село – местни жители от всяка възраст, читалище (ако в най-добрия случай има активно такова), кмет и кметски наместник, община и организации.

От началото на тази година имаме честта да се качим и на още един кораб Майка на общностно учене и обмен на опит и знание от местни инициативи, същински вслушани в нуждите, идеите и проблемите на общностите, с и за които се създават – програмата Tandem Regions. Основите на програмата се поставят от консорциум от организации, част от които е Фабриката: 4iS (Португалия), Multifactory (Италия), COMM’ON (Гърция), Museum Pfyn (Швейцария), Arcadia (Холандия) и Creative Scene (Англия). Благодарение на програмата въвеждаме един експериментален формат на 1-месечната резиденция, който ни позволява да внедрим 2 важни и спешни теми в установения си модел.

1-месечната ни резиденция тази година ще е с игриво-елегантното название прототип „Climartistique“ – от climate и art. И ползотворното взаимодействие между тях. Ще бъде артистична резиденция (11 – 26-и юни 2022) с тематичен фокус местните климатичните промени и влиянието им върху ежедневието на жителите на врачанското село Горно Пещене.

Другата важна съставка на включването в Tandem Regions e зорката експертна колаборация, която ще имаме с представителите на останалите организации – и в онлайн срещи и дискусии, и на терен в самото село. Организациите, част от програмата, се подкрепяме взаимно в скалирането местни инициативи (прототипи) в издръжлив и репликуем модел с капацитета да влияе на местните политики.

На практика, миналогодишната ни резиденция в с. Салаш, в партньорство с „Българска фондация Биоразнообразие“, беше първото ни изпробване на ползотворността в смесването на изкуство и климатична тема – по-конкретно влиянието на климатичните промени на местно ниво върху разнообразието на типично отглежданите местни култури в турлашкото село. Този „предпрототип“ на климатично-артистична резиденция ни увери в необходимостта ѝ! Сушата изникна като крайъгълен проблем, стесняващ количеството и качеството на земеделската продукция и – съответно водеща до промени и загуба на традиционни кулинарни практики.

Скоро ще публикуваме и формуляра за кандидатстване. Ако си артистк/ка и темите климатични промени, климатична справедливост са ти присърце и осъзнаваш нуждата да се комуникират по по-разбираем и докосващ начин, оглеждай се в сайта ни и Facebook страницата за новини следващата седмица.