Социално-предприемаческите идеи, изстреляни с КАТАПУЛТ по време на EMPATHEAST 2016 / Враца

КАТАПУЛТ е ядрото и кулминацията на работата ни през цялата година!

КАТАПУЛТ е безопасно пространство за изстрелване на идеите на младите социални предприемачи от форматите ни Предизвикателството за социална промяна 2016 и Резиденция Баба 2016 към реализирането им :)

Първото му издание беше по време на EMPATHEAST 2015 – международния форум за социална промяна чрез емпатия  в София! Той дава възможност за непосредствено сверяване на експерименталните идеи за промяна, отговарящи на конкретни нужди/ проблеми на различни градове и села, с реалността на засегнатите хора от тази среда.

Тази година, по време на EMPATHEAST 2016,  проведохме второто издание на КАТАПУЛТ в комбинация със същински краудфъндинг намясто – с помощта на FEAST Thessaloniki и Argyro Barata. Част от представените идеи получиха незабавна подкрепа – финансова, доброволческа, менторска и експертна!

Вижте идеите и подкрепата им по-долу и тук:)