Банка за идеи

Отборът

‣ Име на проекта: стату-К’ВО?!

Проектът комбинира 3 основни дейности:

1. Предоставяне на разбираема информация за дейността на общински съвет Пловдив

2. Запознаване на гражданите с техните основни права свързани с местното самоуправление

3. Повишаване на практическите умения на студенти по право, публична администрация, журналистика и политология.

‣ Категория – Прозрачност и борба с корупцията

‣ Актуална информация за развитието на проекта –

Ако искате да разберете повече за проекта или да го подкрепите, свържете се с екипа на посочените контакти.

Какаляшка crew

‣ Име на проекта: Лаборатория за предизвикателства

Искаме да взривим умове и сърца, интелект и желание, за да превърнем града в точка на кипене. Ние ще работим новаторски за хората, за да ги направим сплотени, щастливи, нетърпеливи и отворени към света. Ще направим лаборатория за предизвикателства – пространство, около което да се завихри общност, която сама си задава социални предизвикателства и заедно търси решението им и „Монитор“ – дигитален инфо пункт в центъра на Враца с информация за всичко, засягащо родния ни град и новосъздаващата се общност.

‣ Категория – Младежка заетост и безработица

‣ Актуална информация за развитието на проекта –

Ако искате да разберете повече за проекта или да го подкрепите, свържете се с екипа на посочените контакти.