Новини

Програма ПРАВО НА КУЛТУРА

Програма „Право на култура“, финансирана от Национален фонд Култура“, е първата по рода си платформа, обединяваща културни оператори, изследователи, творци, читалища и местна власт. Тя създава мост и автентично свързване между периферия и център, съвременна и традиционна култура, град и село, артисти и местни хора в контекста на стряскащаа реалност, че над 73% от хората в села не са посетили и участвали в нито едно културно събитие през 2022. (линк проучване)

Новосформиращата се общност създава вдъхновяващи възможности и перспективи за всички нейни участници – общи проекти, партньорства, международно сътрудничество, мрежови продължения, създаване на нови инструменти за стимулиране равния достъп до култура.

Програмата е пряко следствие от над 9 години опит в работата в села и собщности с инициативата ни Резиденция БАБА и има за цел да повиши капацитета на управляващите културни програми и пространства в сферата на работа с общности от една страна и на местните институции – за работата им с артисти и представители на съвременната култура, от друга. 

Основна цел на проекта е да запознае участниците със социално ангажираните артистични подходи, както и да развие капацитета за  работа с общности и в интердисциплинарна среда за артистите, като им помогне да овладеят практически подходи и комплексна информация, свързана с реалността на селата и малките населени места.

Инициативата е подтик за търсене на решения за обезлюдяването на българските села  през призмата на културата и отговор на загубата на безценни културни съкровища там, но и възможност за създаване на нови форми и взаимодействия в съвременен прочит.

ПРОГРАМА:

 1. 3 БР. ОПОЗНАВАТЕЛНИ СРЕЩИ 

Въведение, запознаване и сплотяване на групата – артисти, читалища, местна власт. Обмен, работа по групи. Споделяне на целите и структурата на Програмата.

2)   3 БР. ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ – май месец

Основи на общностната работа, партисипативни и социално-ангажирани подходи, етика, политики, дебати и коментар на данни от изследвания по темата

а) МОДУЛ “Системно мислене и работа с общности” 

 водещ : Янина Танева- Георгиева  – основател Фабрика за Идеи/ Резиденция БАБА

 • етични въпроси при работа с общности
 • въведение в български и международни примери
 • международен лектор  – Нанси Барет – Community commissioned art forms

б) МОДУЛ  “Социално ангажирано изкуство и Общностно изкуство”

водещ:  д-р Галина Димитрова – Димова – куратор и ръководител на артистични проекти

 • артистични практики и художествени форми за връзка между творци и локални общности

в) МОДУЛ “Социология и демография”

водещ: д-р Диана Андреева – директор Обсерватория за икономики на културата

 • какво всъщност означава “липса на достъп до култура”   – предсатвяне на данни от няколко изследвания

3)   3 БР.  ПРАКТИЧЕСКИ 5 ДНЕВНИ РАБОТНИ РЕЗИДЕНЦИИ НА АРТИСТИ – юни/юли

Осъществяване на работни резиденции на терен в избраните общности в малки населени места или квартали на София.

Практическите работни резиденции имат за цел разработването на нови интердисциплинарни подходи, смесващи различни форми на изкуство и съвременна култура с изследователска дейност и работа с общности и лишени от достъп до култура групи като част от социално ангажираните артистични подходи. 

4)БЮДЖЕТ ЗА ПРОДУКЦИЯ НА ИЗБРАНИ РАБОТИ 

Следващо ниво е създаването на конкретни артистични продукти и произведения като резултат от трите практически резиденции на терен, в които участниците ще работят с и чрез културното наследство на даденото село. До 6 артисти/ творчески колективи ще получат продукционен бюджет за реализация на идеите си в рамките на резиденциите като продължение на теренната работа. Трите  лаборатории, имат за цел да свържат артисти директно с местни общности с помощта на специалисти по общностна работа и местната власт и по този начин дългосрочно да насочат вниманието на артистите към възможните други места за творчество и представянето му.

5) ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА В МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ “ПРАВО НА КУЛТУРА”

Представяне на съвместната ни работа в рамките на международен форум „Право до култура“ на 23-24 ноември в София във водещ регионален център за съвременно изкуство “Топлоцентрала”.

Ефектът на публичната част на проекта във форум “Право на култура” ще повиши разбирането по темата сред далеч по-широка публика от основната ни група. 

Веднъж формирана, крос-секторната общност в Лаборатория Право на културата” има безброй перспективи пред себе си – отварят се пътища за общи проекти и възможности за финансиране в различни комбинации: артист – пространство – общност – местна власт. 

Потенциалните развития включват и възможности за мрежови продължения на проекта, за дооформяне на стратегии за включване на други Регионални институти, освен Топлоцентрала, и репликиране на програмата в друг регионален или тематичен контекст.

Новата общност би могла да припознае застъпническия си потенциал и да действа по-консолидирано по темата, включвайки и нови теми като регионализацията на културата и иновативни финансови и нефинансови инструменти за стимулиране на равния достъп до култура.

Ние работим усилено за промяната на националните и регионални политики, които да взимат предвид реалните нужди, данни и възможности в селата и малките населени места, както и „културните пустини“ , напълно лишени от достъп до култура в покрайнините на големите градове. 

Линк към поканата за включване в Академия Право на култура:  кликни тук

ВКЛЮЧИ СЕ! Изпрати своя формуляр : кликни тук

Стани част от екипа ни! Търсим финансов консултант и съкоординатор.

Здравей! Миналата година ни се случиха наглед редица успехи, що се отнася одобряване на финансиране за големи наши инициативи. Това е чудесно и сме благодарни, но за всеки, потопен в неформалния сектор, е ясно, че не задава финансова стабилност за самия екип. Така се сдобихме с широк хоризонт да сбъднем 6 артистични резиденции в 6 села през 2023 г. и спохождащи ги подинициативи, свързани с подобряване на техните читалища, като част от Норвежкия грант и програмата му „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество„.

Но са ни нужни още двама души в екипа! И то от тези – най-фундаменталните за стабилността на всяка една от дейностите  – финансов консултант и съкоординатор на проекта (който ще работи рамо до рамо с Милица от екипа ни, която е главен негов координатор). Отдадеността е дългосрочна – от март 2023 до май 2024 г.!

Разполагаме с детайлно описание на дейността (ти?), изготвена от първоначалната консултанта на проекта, на която се наложи да се откаже. Човекът, който се занимава с финансовото управление и отчитане на проекта, ще прави следното:

1.   Координира със счетоводителя и координатора сключването и изпълнението на договорите с екипа за управление и експертите:

 • Подава на счетоводителя необходимите текстове за изготвяне на анекси по трудовите договори, в които да се впише ролята, часовата ставка и броят часове по проекта на управленския екип (на тази база част от заплатата се отчита по съответния проект);
 • Изготвя текстовете на гражданските договори и ги преглежда за съответствие с бюджета относно ролята, общия разход, часовата ставка и максимума часове по проекта, заложени в бюджета;
 • Преди всяко плащане, изготвя съвместно с координатора ППП-ли, съобразявайки текста с описанието на дейностите в апликацията и бюджета;
 • Следи за степента на изпълнение на договора – колко часа са платени и колко остават за плащане, като съобразява плащанията с графика за изпълнение на дейностите.

2. Подпомага координатора при комплектоване на документи и изготвя документи за избор на изпълнители, когато това е необходимост;

3. Съвместно с координатора планира предстоящите разходи и дава разяснения относно техния вид, размер и необходимите отчетни документи, които да бъдат осигурени съгласно изискванията на ръководството за признаване на разхода;

4. Следи текущо изпълнението на бюджета и движението на разходите по пера; незабавно информира Ръководителя и координатора на проекта при идентифициране на очакван недостиг или излишък по дадено перо; при необходимост прави предложения за бюджетни промени и преместване на суми от едно перо в друго;

5. Следи текущо за наличието на всички изискуеми от Ръководството отчетни документи за признаване на всеки разход;

6. Изготвя финансовите отчети и подготвя доказателствената документация към отчета;

7. Качва финансовите отчети в ИСУН;

8. Води комуникацията с оператора по всички бюджетни въпроси;

9. Координира със счетоводителя на организацията плащанията и съответствието на счетоводната отчетност (записите по аналитичните счетоводни сметки) с отчетите по проекта;

10. Създава одитна пътека на проекта и планира разходите, заедно с координатора по проекта.

Ако сърцето и финансистката ти мъдрост си резонират с това описание, пиши ни на info@ideasfactorybg.org или звънни на +359877597930. Напомняме, че дългосрочната ни свръзка за общото благо е от март 2023 до май 2024 г.!

Както стана ясно, в тази роля ще работи(ш) на половин работен ден с подкрепата на Милица от екипа ни, която е добре запозната с целия проект и е основна негова координаторка. А от своя страна човекът, работещ с нея. ще:

 • Подпомага работата на счетоводителя при изготвяне на отчети; 
 • Следи за качественото изпълнение на графика и бюджета на проекта; 
 • Подава информация за напредъка по проекта към екипа;
 • Води комуникация с партньори и участници по проекта;
 • Подпомага счетоводителя при изготвянето на договори и фактури.

Качествата, на които държим:

 • отговорност; 
 • креативност;
 • умения за поставяне на приоритети;
 • изпълнение в срок;
 • умения за работа в екип;
 • опит в администрирането на документация и координиране на дейности;

Какво предлагаме ние?

 • достъп до НПО среда и работа върху интересен проект със социална значимост в културния сектор; 
 • споделяне на опита си от последните
 • работа от разстояние и във време, което би могъл/ла да определяш основно ти, на половин работен ден;
 • възможност за пътувания из български села;
 • участие в организирането на културни събития.

Ако сърцето и административната ти подреденост си резонират с това описание, пиши ни на info@ideasfactorybg.org или звънни на +359877597930. Нужен е предiшен административен и координационен опит и CV! Напомняме, че дългосрочната ни свръзка за общото благо е от март 2023 до май 2024 г.!

Благодарим за отвореността!

Better together – DFC обучение в Белград

Двата международни проекта, от които сме част по Еразъм+, достигнаха до (еднa от) кулминациите си (за другия – в следващата статия)!

BETTER TOGETHER – единият от тях, – цели да подготви обучители и учители да боравят с малки групи младежи с методологията Design for Change (дизайн мислене, приспособено в практически стъпки за деца и младежи).
Създадохме заедно с партньорите си по Еразъм+ проекта DFC Espana, DFC Serbia, DFC Poland и InfinityGreece онлайн платформа за учители и ученици с конкретни упражнения, следващи стъпките на методологията. Следващата стъпка беше да изпратим трима българи на обучение за методологията в Белград. Те ще имат отговорността да организират поне по 1 работилница с младежи в България, работещи по разрешаването на казус, важен за тях самите.

Невена Йовчева, Йоанна Димитрова и Станислава Груева бяха нашият избор на доверени и вярващи в потенциала на младите хора обучителки – и трите занимаващи се с педагогика и неформални обучения. Те бяха за седмица в плаващия Акрабрака хостел в Белград заедно с група учители и обучители от Испания, Полша, Сърбия и Гърция.
Трите ще направят Design for Change работилници с младежи в 3 села от мрежата ни до края на май 2023 г. Водещи в избора на темите и казусите, на които ще се търси решение, ще са местните младежи.

В края на юни пък очаквай покана за събитие на живо в София, на което ще представим процеса и резултатите от работилниците, както и ще може да зърнеш онлайн и останалите участниците в проекта и предизвикателствата, които са решили благодарение на методологията.

Какво може да направим в условия на обезлюдяване? Интервю с Янина в „Социална мрежа“

Гледай интервюто на Милена Янинска от „Социална мрежа“ по NovaTV с Янина Танева-Георгиева от екипа ни тук.

Ако:

– 30% от населението на България живее в села;

– под 7% от българите се занимават със земеделие;

– сме в топ 5 от държавите в света с висока концетрация на населението в градове.

Но и:

– за последните 2 години над 108 хил. души са се завърнали да живеят в български села.

То как би изглеждала една истинска културна и икономическа децентрализация? Как си взаимодейства една подкрепяща се общност, живееща в село?

Благодарим за поканата на Социална мрежа и Милена Янинска!

Откриваме изложба във Враца / Артистични резултати от Резиденция Баба 2022

Заповядай на първата изложба с артистичните резултати от “Резиденция БАБА” Climartistique – осмо издание на резиденцията – след показването им в с. Горно Пещене!

Откриването е на 5-и ОКТОМВРИ, 18 ч. Младежки дом, ВРАЦА, синя зала, ет. 2.

Артистите, творящи в сферата на визуалните изкуства и пърформанса, са Ива Иванова, Ивелина Докова, Калин Михов, Калоян Матеков, Християна Йорданова.
Куратор и на изложбата, и на артистичната резиденция е Галина Димитрова-Димова.

Петимата участници в „Резиденция Баба“ Climartistique – млади творци от София, Велико Търново,
Шуменци и Стара Загора, живяха заедно с местните хора за 2 седмици през юни, изследваха селото и неговите традиции и търсеха отговори на поставената тема „Вода и хляб / Кое е насъщно?”

▫ Ива Иванова, сценограф от София, събира своите впечатления и открития от селото във визуален дневник под формата на малки рисунки и бележки, които създава в движение, докато се среща с хората или участва в различни дейности по време на резиденцията. Проектът със заглавие „Еднодневен пакет за двама” е своеобразна колекция от спомени на лични истории и преживявания на авторката или случки, останали в съзнанието ѝ като значими.

▫ Ивелина Докова, завършваща студентка по агро-бизнес и развитие на селските райони, събира местни рецепти, готви ги заедно с баби в с. Горно Пещене и ги описва в „Рецептен споменик”. Идеята ѝ е чрез тях да съхрани родова памет и да предаде към днешното поколение кулинарни рецепти, които отново да влязат в употреба.

▫ Калин Михов, млад художник от Велико Търново, решава да направи „Инвентаризация на сметището” на селото и да подреди различните отпадъци по групи, разпределени в геометрична решетка. Тази намеса в средата разкрива мнението на автора към темите, свързани със съвременното (свръх)консуматорство и намаляването на природните ресурси.

▫ Християна Йорданова, млада художничка от с. Шуменци (Тутракан), проучва кладенците в селото, много от които вече изоставени, и прави видео пърформанс, който картографира тези водни източници. Провокира ни към размисъл за границата между личното и колективното и справянето с новите предизвикателства, поставени от климатичните промени.

▫ Калоян Матеков, най-младият от участниците, студент първи курс филология в СУ, родом от Стара Загора, се насочи към проучване на местните писатели и така попада на Въло Иванов, в чието творчество намира поеми, близки до темите вода и климат, както и обезлюдяването на селата и завръщането в тях. Той ги пресъздава в песни по негов аранжимент, които ще изпълни на откриването на изложбата.

▫▫ Освен индивидуалните им проекти, резидентите правят и колективен проект „Молба”, който е вдъхновен от ритуалите за измолване на дъжд – „Герман” и „Пеперуда”.
Проучвайки начина, по който те са били практикувани преди години по тези места, те осъзнават, че събраните сведения са различни и дори на места противоречиви.
Така решават да направят заедно с местните хора кукли Герман, като добавят към това и тяхното съвременно разбиране и естетика за ритуалните кукли.

Изложбата ще може да се разгледа до 5-и НОЕМВРИ 2022 г. в Младежки дом, Враца.

// Резиденцията се организира от нашия екип като част от международната програма Tandem Regions в партньорство с 4iS (Португалия), Multifactory (Италия), COMM’ON (Гърция), Museum Pfyn (Швейцария), Arcadia (Холандия) и Creative Scene (Англия).
Нямаше да бъде възможна и без съдействието на кметство с. Горно Пещене и читалище “Селска пробуда” в с. Горно Пещене.

Остави дарение за с. Каравелово в софийския ни дом! (12-16-и септември)

Верни фабриканте, отваряме софийския си дом, за да събираме дарения за с. Каравелово!

Ако искаш да допринесеш с навременна и наистина нужна подкрепа за жителите на с. Каравелово, си добре дошъл/ла на УЛ. ПРОФ. НИКОЛА МИХАЙЛОВ 12от 12-ти септември (понеделник) до 16-и септември (петък) – между 12 и 14 ч. и между 17 и 19 ч.

Ако нямаш възможност да минеш в тези часове, може да звъннеш на 0885477364, за да се разберем за по-удобен момент!

🟡 СПИСЪК с НУЖНИ ДАРЕНИЯ

Тъй като пространството ни не е огромно, събираме само следните спешни неща, които нашите резидентки Яна Иванова и Кристина Патева, които са на терен, ни съобщават всеки ден:

🛏спално бельо – чаршафи, юргани, одеяла, олекотени завивки, калъфки, възглавници

💦хавлиени кърпи и хавлии

🧴почистващи препарати за под, стъкла и мухъл / течни сапуни с дозатори

🥫хранителни консерви

🥾🧤гумени ръкавици, гумени ботуши с различни номера

🎠играчки

👷‍♀работно облекло

🩺превързочни материали, ластичен бинт, лепенки, риванол, йода септ

💧 бутилирана питейна вода в разфасовки НАД 500 мл

🚽тоалетна хартия

🧶балатум, пътеки и килими

Ако имаш намерение да пътуваш с автомобил към Каравелово през тази или следващата седмица, свържи се с нас! Има с какво благо за селото да те натоварим.

Благодарим, че правим нужното, за да внесем надежда за възстановяването на толкова обърнати с главата надолу животи – постепенно и заедно.

/ Снимката от селото е на Яна Иванова – резидентка в с. Каравелово в „Резиденция Баба“ 2018 и активистка в селото в момента.

Civil Society Toolbox – на български благодарение на нас!

Българската версия на уебсайта и самата Кутия с граждански инструменти/ Tools for citizens вече е достъпна!

Плод е на колективен труд, градивни дискусии и спорове за олекотяване на някои от термините и изпробване на самите инстрменти. Случи се благодарение на координацията и превода на Йоана от екипа ни, преводаческа подкрепа от Велизара Караиванова и Йоанна Йорданова и редакторство от страна на Лина Славова.

Кутията е създадена с цел да подхранва и улеснява организационно развитие и колективното (въз)действие на граждански групи и организации. Благодарни сме на дългогодишните ни партньори MitOst за доверието да ни поверят този превод и разпространението ѝ на българска почва.

Препоръчваме ти да започнеш с четенето на Наръчника на фасилитатора (достъпът до файловете в Кутията изисква бърза безплатна регистрация). А след това да разгледаш темите на Кутията и да избереш заедно с екипа си коя е най-актуална за вас в момента. Кои са пролуките (на учене) във функционирането ви като едно ефективно и хармонично цяло с общи цели и мисия? Кои са дейностите, в които чувствате, че буксувате или преповтаряте едни и същи безполезни модели?

За улеснение, тук е достъпно и видео, което разказва накратко как най-пълноценно да подхванеш процеса на учене с Кутията в екипа и организацията си. Темите са: вътрешна комуникация; роли и отговорности; визия и мисия; стратегия; риск и устойчивост; работа с доброволци; финансов модел; знание и учене; групово финансиране; оценъчно учене; въвличане на общността и – колективно въздействие.

Инструментите и упражненията се разгръщат в групови работилници, вариращи от 30 мин до няколкодневни процеси. Всеки от тях може да се адаптира спрямо нуждите на екипа ти и да се добавят и пропускат елементи, които са/ не са ви потребни.

Отворени сме за обратна връзка за подобрения на българския текст – със сигурност ще има и такива, но – най-важното е, че вече може да започнеш да използваш Кутията – напълно свободно!

Ако имаш въпроси за употребата на инструментите или искаш съдействие от фасилитатор, който да организира работна среща с екипа ти, пиши ни на communicate@ideasfactorybg.org.

ВКЛЮЧИ се в Резиденция Баба Climartistique – до 20-ти май!

ВОДА и ХЛЯБ. КАК ДА ЗАПАЗИМ И ОБОГАТИМ НАСЪЩНОТО в селата? 

Включи се в артистичната Резиденция Баба 2022, за да представиш отговори чрез изкуството си!

11-ти – 26-и ЮНИ / с. Горно Пещене (Враца)

Краен срок за кандидатстване: 20-ти май 2022

ТЕМА

Водата и хлябът са код за насъщното – за най-важното за оцеляването на човека. Назад във времето тези символи на насъщното са били базирани на познание, традиция и бит, които са се предавали от поколение на поколение. Сега те имат различен смисъл, свързан със съвременния начин на живот и прекъснатата връзка между поколенията. Основният въпрос, който си поставяме с тази резиденция, е: Кое е насъщното в селата в момента и как да го запазим и ОБОГАТИМ? 

Качеството на водата, храната и въздуха често са причините, които ни водят до избора да заживеем или да продължим да живеем в село. Този избор, от своя страна, означава и неизбежното намаляване на достъпа ни до разнообразни и съвременни културни продукти и преживявания. Коя от тези нужди е насъщна от и защо сме принудени да правим избор – между чиста среда и храна и пълноценен достъп до култура?

С тазгодишното издание на Резиденция Баба: Climartistique се впускаме в темата за насъщното отново през влиянието на климатичните промени на местно ниво върху водата и храната, произвеждана в селата. Допълнителен тематичен пласт е ролята на достъпа до култура и изкуство за жизнеустойчивостта на една малка селска общност. 

Каним артисти, с които да адресираме тази тема именно през изкуството.

ВОДЕЩИ ВЪПРОСИ: Кое е насъщното в селата в момента и как да го запазим и ОБОГАТИМ? Как изглеждат климатичните промени в това село? Кои са признаците, по които може безпогрешно да ги разпознаем? Къде е пресечната точка между изкуството и проблемите, свързани с климата (повлияващи на качеството на храната и водата и на сигурността ни)? Кои артистични похвати може да бъдат приложени за изследване и представяне на темата?

Като резидент/ка, ще получиш възможността:

 • да преминеш през интензивно 1-дневно обучение , преди да се потопиш в общността на селото домакин;
 • да живееш в местно домакинство в с. Горно Пещене за 16 дни;
 • да се запознаеш с местното културно наследство и фолклор – да ги вкусиш и документираш;
 • да организираш празник с местните хора в края на резиденцията , в който да покажеш прототип на артистичния си резултат;
 • да разполагаш с продукционен бюджет ;
 • да работиш с куратор , който ще ти помогне да развиеш артистичния си проект по темата – по време и след резиденцията

Обучението е преживяване с всички сетива, ум и сърце. Организира се от Фабрика за идеи и включва гост-експерти по теми като:

 • дизайн мислене и дизайн, ориентиран около човешките нужди;
 • системно мислене и теория U;
 • климатичните промени и ролята ни за тях; 
 • работа на терен с местна общност/ анализ на общност и нуждите й;
 • умения за документиране на фолклорно знание и сензитивност за проявите му;
 • социално-предприемачески подходи;
 • системна работа по устойчива идея;
 • автентична комуникация; 
 • създаване на отношения на солидарност и взаимопомощ.

Tърсим резиденти, които:

 • са между 18 – 40 години;
 • са творци от всички дисциплини – визуални и приложни изкуства, театър, танц, музика, кино, литература; архитекти и ландшафтни специалисти; дизайнери или специалисти от сферата на екологията;
 • искат да приложат експертизата си по социално ангажирана тема;
 • са културно сензитивни и социално ангажирани;
 • се интересуват от темите климатична и културна справедливост ;
 • имат добри социални умения и интерес към хората и културата в малки селски общности ;
 • емпатия, инициативност, честност и приспособимост са им присъщи качества;
 • оценяват работата в екип и биха работили в такъв;
 • имат интерес към местния  фолклор и климатичните промени , които засягат и ще продължават да качеството на храната, водата и културата ни.

Какво ти е нужно, за да се включиш: 

 • 16 свободни дни от 11 до 26 юни 2022 г., които да прекараш в с. Горно Пещене;
 • собствени средства за транспорт от и до селото и джобни .

// Фабрика за идеи и партньорът Tandem Regions поемат разходите за обучението, режийните и храната за всяко от домакинствата, при които ще живеят избраните резиденти. Резидентите ще разполагат и с продукционен бюджет за осъществяване на родени по време на резиденцията идеи.


Цел и резултати

Целта е 10 творци и специалисти от свързани с темата области да живеете в домовете на местни хора и да се срещнете с историите на общността, свързани с най-насъщното им – водата, прехраната и ролята на културата и изкуството в живота им. 

След 16-дневен престой и работа с куратор, заедно или поотделно ще започнете свои артистични проекти, привличащи внимание към проблемите и темите, които резиденцията адресира.

Резултатите от престоя ще бъдат артистични проекти, индивидуални или колективни (в екип с други резиденти), които ще реализирате в рамките на следващите 3 месеца – до края на септември 2022 г.

Премиерното представянето на завършените проекти ще бъде с изложба в Младежки дом Враца в началото на октомври 2022 г., на която ще са поканени жителите на с. Горно Пещене. След това изложбата ще гостува в София и други градове.

Още за темата

Балансът на водите е глобално застрашен от климатичните промени и все по-често в селата, в които пътуваме, срещаме истории за засушаване, възпрепятстващо отглеждането на традиционни местни култури. 

От друга страна, за част от местните жители на с. Горно Пещене сградата на старата фурна е от голяма значимост и полагат усилия да възстановят общностната й функция.

Затова и в тазгодишната резидентна програма насочваме вниманието на резидентите към изследване през призмата на водата и хляба – през търсенето, запазването и обогатяването на насъщното за една малка общност.

КАНДИДАТСТВАЙ до 20 МАЙ 2022!

~~~

Официален партньор и приятел на Резиденция Баба относно етнографската й страна е Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“.

/ Главен идеен и финансов партньор тази година е Tandem Regions – програма на Tandem Europe, която свърза граждански организации от Европа, които развиват прототипи на местни инициативи със силен заряд и потенциал. Организациите се подкрепят взаимно за скалирането им в издръжлив и репликуем модел с капацитета да влияе на местните политики. От тази година основите на програмата се поставят от консорциум от организации, част от които е Фабрика за идеи: 4iS (Португалия), Multifactory (Италия), COMM’ON (Гърция), Museum Pfyn (Швейцария), Arcadia (Холандия) и Creative Scene (Англия).

Кои са архитектурните съкровища на българските села?

Започваме една страхотна рубрика, която ще ни въвлича в пътешествията на Елена Стойчевa и Надежда Сучева сред ценни архитектурни екземпляри не къде да е, а в села! Елена е архитектка, участничка в 2 издания на „Резиденция Баба“ и част от екипа ни от тази година, а Надежда – отдавнашен спътник на Фабриката и архитектна, безкомпромисна по отношение на опазване на културното наследство на селата.

Най-ключовото им основание да започнат този проект, по който ние сме основен партньор е: „…свързахме нуждата си да пътуваме и да опознаваме архитектурното наследство на България, любовта си към селата и любопитството към историите, които местните хора жадно разказват. Мисията ни е да съхраним поне част от знанието за стиловете и функционалността на тези сгради. Какво има да разкажат българските села с притихналите си сгради, често лишени от обитатели и предаване на знанието, което носят, към следващите поколения? Те носят пищните следи на активен културен и общностен живот, на стремеж към красота в по-природосъобразна среда. Те са една прекрасна част от историята и културното наследство на България, което е важно да опазим, за да се гордеем с него.“

За още шедьоври – позабравени, полуразрушени и жадни за внимание – и истории, свързани с тях, следи този плейлист и сайта ни.

/ Влогът и сайтът “Архитектурни съкровища – на село” са част от проекта “Архитектурното наследство на българските села – елементи, стил и похвати” на Елена Стойчева и Надежда Сучева в партньорство с „Фабрика за идеи“ и сдружение „Мещра“. Сбъдна се благодарение на финансовата подкрепа на Национален Фонд „Култура. Оператор – Десислава Тодорова от http://kmedia.digital/

Поръчай вълнени чорапи и подкрепи Бабината задруга!

Бабината задруга – мрежата от всички възрастни жени в села, които са пожелали да си допълнителен доход, правейки ръкоделия – ще стопли краката и домовете ни с устойчива мода и тази зима! В момента това са 40 жени от селата Делейна (Брегово), Синаговци (Видин), Салаш (Белоградчик), с. Челопек (Враца) и Черньово (Ихтиман). Една от по-важните причини да се включи в плетаческия отбор, може да чуеш от баба Славка от с. Челопек.

Вълнените чорапи и терлици се превърнаха съвсем естествено в шарения разпознаваем отпечатък на „Резиденция Баба“ и благодарение на тях организацията ни успява да функционира последната година. На разположение са трите модела, които феновете на „Фабрика за идеи“ и Резиденцията харесаха задружно и достигнаха до най-много домове миналата Коледа (2020 г.), и още няколко нови, предложени от възрастните жени. Разгледай албума и ни пиши на info@ideasfactorybg.org, ако искаш да поръчаш.

100% вълна от български овце/ мъжки и женски размер

Каним те да ни подкрепиш и дългосрочно на https://www.patreon.com/ideasfactory, за да продължим и ние все по-добре да подкрепяме възрастните хора в села и да сътворяваме с тях по-добри условия на живот в селата.