Портфолио

EMPATHEАST

Международен форум за социална промяна чрез емпатия

Социалните дефицити могат да бъдат запълнени, ако създадем пространство за това – за участие, свързаност, обмяна на опит и приобщаване. Затова Фабрика за идеи създаде EMPATHEAST: форум за социална промяна, движена от емпатия, в Източна Европа. За да постави България на картата на социалните иновации и да стимулира колективната интелигентност и системното мислене, EMPATHEAST предизвиква местната креативност за социална промяна в различни български градове с работилници, дискусии, лекции, инсталации, игри и пърформанси от някои от най-дръзките визионери в сферата.

EMPATHEAST демонстрира чрез примери от света и региона как идеята за социално благо еволюира със смелостта ни да посегнем към иновациите и да създаваме емпатични модели в икономиката, изкуството, образованието и начина на управление.
Продължете да четете EMPATHEАST

Резиденция Баба

Какво е Резиденция Баба?

„Резиденция Баба“ е една дълго бленувана мечта на Фабрика за идеи. Свързваме потенциала на младежи от града със знанието на възрастни хора в обезлюдяващи се села в един иновативен социално-предприемачески модел, в който използваме дизайн-мислене, умения за теренни етноложки проучвания и… простичката мъдрост от живота на село – при баба – за период от четири до шест седмици!

Ние вярваме и си доказахме на практика, че невероятните възрастни хора, които срещаме в разноликите български села, могат и искат да предадат изчезващи традиции и практики, а младите хора могат да бъдат полезни, за да се включат възрастните отново като активни граждани на обществото ни. Или с други думи – ще си имате баба/ дядо/ домакинство , което може да разчита на вашата помощ и желание за учене.

Всички одобрени кандидати преминават през обучения за human-centered design, социално предприемачество и теренни етноложки проучвания.

След Резиденцията си, младежите стават част и от нашaта Лаборатория за Баба-иновации, където с помощта на ментори доразвиват идеите си и където, в крайна сметка, успяват да намерят подкрепа, да ги реализират.

Продължете да четете Резиденция Баба

Предизвикателството за социална промяна

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА на Фабрика за идеи е оригинална българска идея, която дава проста рамка за създаване на иновативни решения на комплексни проблеми. В приключенски 4-дневен формат регистриралите се предварително екипи получават “мисия” – проблем, дефиниран с помощта на засегнати от него хора, организации, институции, който трябва да изследват подробно на терен, за да намерят иновативно, приложимо и адекватно решение.След представяния пред местната общност, продължаващите напред екипи участват в Ideas Camp / Инкубатор, който среща участниците с богата палитра от ментори, които подпомагат доразвиването на идеята и нейното осъществяване. Накрая идеите се представят във финален “Катапулт” – събитие, където идеите срещат подкрепа – финансова, доброволческа, ресурсна и се приближават до осъществяването си.
Всички идеи на екипите се намират в Банка за идеи, където могат да бъдат видени и подкрепени с доброволчество, финанси или експертиза.

Виж повече в сайта на Предизвикателството.

TANDEM for Culture

Tandem е международна програма за креативно взаимодействие между културни мениджъри от цял свят. Фабрика за идеи е част от Tandem Europe.

През 2016 г. Янина Танева от Фабриката беше в тандем с Матина Магку от Ohi pezoume, Гърция. Покрай тяхното взаимодействие беше замесена и цялата Фабрика, като терененната работа с мигрантски общности и в двете държави включи екипите на двете организации и местни артисти.

Тази година фокусът на програмата се накланя още по-силно към създаването на социални иновации, базирани на културологичните умения и наблюдения на участниците, като се поощрява силно и включването на хора от публични организации и институции.

От 2017 г. Фабрика за идеи е част от организационния екип на Tandem. Заедно с нас в това са организациите 4iS (Авейро) и This Is Comm’on (Атина). Първата ни отговорност към програмата е Partner Forum (октомври 2017 в София), на който ще присъстват всички одобрени кандидат-тандемци. По време на форума те ще минат през поредица от интерактивни гмурвания, а в края му – ще образуват междудържавни тандеми, в рамките на които следващата година ще работят за създаването на социална иновация в полза на общностите, от които са част.

COMPETENDO – наръчници за фасилитатори

Фабрика за идеи е в 3-годишно стратегическо партньорство от 2015 г. с още няколко организации- MitOst e.V. (Германия), Working Between Cultures (Германия), SKORO (Полша) и Sudwind (Австрия).

Видимият плод на общия ни труд е поредицата образователни наръчници, наречени Competendo.
Те са достъпен синтез на изпитани неформални образователни подходи и процесни прозрения – от вдъхновението до конкретното действие и ангажиране и работене заедно с общността, що се отнася позитивната  социална промяна.
Competendo e резултат от сглобяването на различна експертиза от локалните контексти на Полша, Австрия, Германия и България в големи дози теоретичен и практичен опит за обучители, учители и фасилитатори в гражданската сфера, но и за всеки с будна социална ангажираност.

Структурата и съдържанието на последното издание с тема Creativity & Social Change е най-вече по идея на Фабриката.

Всички COMPETENDO наръчници и образователни материали са достъпни безплатно на competendo.net, все още само на английски. Може да получите на някои от тях и хартиено копие от нас :)

FACILITATION STEP-BY-STEP
STEPS TOWARD ACTION
HOLISTIC LEARNING
THE EVERYDAY BEYOND
CREATIVITY & SOCIAL CHANGE

Младежки обучения и обмени

Само през 2012 г. Фабрика за идеи подготви и изпрати, благодарение на богатата ни партньорска мрежа от организации, 38 души за международно участие в повече от 12 обучителни курса, младежки обмена и семинара в Европа и Близкия Изток.

Темите: справедлива търговия, бедност и маргинализация, глобално образование, алтернативни икономики, човешки права и други по програма “Младежта в действие” на Европейската Комисия и по програма Еразъм+.

През 2013 г. засилихме и партньорствата си с Балканите и Румъния по разнообразни теми на неформалното образование и участието на младите хора във взимането на решения, засягащи средата им. За първи път през 2013 г. изпратихме български участници в Африка – темата беше Community arts camp and Forum theater.

През 2014 г. решихме да разпръснем  присъствието си из България и започнахме наша собствена Академия за социална промяна, с която обединихме международния си опит от обучения и теренна работа в кратък интезивен променотворчески формат на местна почва. Същата година изпратихме и 3 души на обучение за справедлива търговия и креативно рециклиране в в Casa da juventude de Amarante в Амаранте, Португалия.

През 2015 г. заради партньорството си с мрежата SEEYN изпратихме отново трима млади българи на обучение  в Истанбул, Турция. Темата беше все повече набиращото популярност в България социално предприемачество и практическите му измерения, както и връзката му с личната креативност.

Същата година започнахме и стратегическото си партньорство с MitOst, Working Between Cultures, Sudwind и SKORO, чийто видим израз е цяла поредица Competendo наръчници на английски за фасилитатори и социално ангажирани хора. Покрай работата по наръчниците в екипа ни се включиха нови хора, като част от тях пътуваха до Германия за свързани с Competendo обучения.

През 2016 г. други две международни предизвикателства вляха обучителен капацитет във Фабриката. В партньорство с Design for Change Serbia, се включихме в двуетапно обучение за учители за дизайн мислене (второто през 2017 г.), пригодено за деца.  A програмата за обмен на културни мениджъри с цел създаване на социални иновации Tandem Europe, в която Янина Танева от Фабриката се включи, от своя страна донесе на сдружението поводи за международни обучения, обмен на практики с артистични организации и артисти от Гърция и България.

През 2017 г. предстоят две обучения, отново плод на партньорства по Еразъм+. Първото от тях е през септември в Поронин, Полша, с име Peace Factory – свързано с полезни практики за справяне със стреса, медитация, ненасилствена комуникация и т.нар mindfullness (пълномислие? :). Второто обучение, отново по KA1 mobility на Еразъм+, през ноември е с тема възстановяване на градската среда – Youth map – и ще бъде в Палермо, Италия \за него може все още да ни пишете, ако искате да се включите\

Следете FB страницата на Фабрика за идеи  и новините в сайта ни за нови възможности за обучения и включване в младежката ни мрежа!