Международни

Танцувай с мен!

„Танцувай с мен“ е едно от най-свежите вдъхновения на Фабрика за идеи –  10-дневен курс за младежки работници от България, Хърватия, Унгария, Литва, Латвия, Израел, Гърция, Грузия и Холандия, които ще могат да проучат възможностите за използване на съвременния танц като иновативен подход за обучение в дейности, свързани с младежта. Продължете да четете Танцувай с мен!

PRICE

Нямахме търпение да ви разкажем в какво се е забъркала Фабрика за идеи…

С водеща организация COPADE сме горди партньори в проекта „PRICE”- promoting responsible investment and commerce in Europe.

PRICE e проект за взаймодействието между Етичното финансиране и Справедливата търговия. Проектът насърчава Fair Trade движението и институциите за етично финансиране да работят заедно като едните използват етичното финансиране и услуги в техните ежедневните си финансови нужди, а от своя страна етичните финансови институции – инвестират в организациите, занимаващи се със справедлива търговия. PRICE стартира през 2013г. и в него участват 10 партньорски организации от 9 държави – AGICES, Equação, Fair Trade Hellas, The Cultural Foundation for Ethical Responsability (FCRE), Koperattiva Kummerċ Ġust, PFTA, Protect the Future, The World Fair Trade Organization (WFTO) и Ideas Factory.

Целта е на европейско ниво да се свържат справедливата търговия с етичното финансиране,а в България да научим повече по тези две теми и да открием как да ги прилагаме.

Прекрасен пример за този модел е Banca Popolare Etica-http://www.bancaetica.it/ първата по рода си банка в Европа, която търси реална промяна, създавайки и прилагайки модели на етично финансиране и справедлива търговия в Европа, Централна Америка, Азия и Африка. Политиката на банката се определя от нейните 37 000 членове, които решават в какво да финансира банката, за да имат позитивно влияние техните спестявания и инвестиции върху обществото като цяло- социални предприемачески инициативи, зелени и културни страрт-ъпи, градски кооперативи и други, на които друга „нормална” банка не би обърнала внимание.

Фабрика за идеи организира първото в България събитие за създаване на алтернативни етични механизми за финансиране, независими от съществуващите финансови институции.

На 16ти юни събрахме визионери и практици от България и Европа със социални и зелени предприемачи, потребителски, хранителни и родителски кооперативи, активисти, финансисти и икономисти, заинтересовани от възможността за създаване на етичен финансов инструмент в България.

Заедно поставихме началото на дебата за нуждата от стартиране на инструменти на етичното финансиране в контекста на необходимостта от повишаване на интереса към справедливата и местна търговия (Fair & Domestic Trade) в България.

Банка Етика е уникален пример за стартирала като grassroots инциатива банка, в следствие на опита да се избегне корумпираната италианска банкова система. Днес банката има 37 000 членове – всички те на годишно общо събрание решават посоката на развитие на банката и правят Банка етика уникален пример за гражданско участие, отгвороност и инструмент, даващ независимост на малки проекти, които обаче са в полза на общността.

Въведение в етичните финанси и отговорните инвестиции

 

Introduction to Ethical Finance and Responsible Investments

 
 

Fair Trade and its interrelations with Ethical Finance

SEEYN

Фабриката за идеи стана домакин на Срещата на Младежката Мрежа за Югоизточна Европа (SEEYN). Тя, освен благи условия за споделяне на албански коняк Skender Beg и сръбска „лозова“ ракия, даде яснота за две неща:

Първо – почти всички участници от Балканската Мрежа са успели да основат доброволчески или младежки културен център. Защо ли това не се получава в България, след като се получава в Сърбия, Албания, Черна гора и Хърватска?

Второ – европейското финансиране има нужда от демократизиране по отношение на страни като нашата, където младежките организации нямат административен и финансов капацитет за изпълнение на сегашните условия като „личен принос 300 000 Евро“ (да, бе!).

А, да, и трето – prici srbski da te bio celi svijat razumje!

Иначе участието ни в мрежата е изключително ценен ресурс за всички в мрежата на Фабриката, които имат възможност да пътуват из Балканите и да се обучават в различни теми. С удоволствие ще те насочим към готини организации за качествено доброволстване из ПолуосттровА.

КОГА: 07. – 09.12.2012

КЪДЕ: Пловдив

LEAD

LEAD International – най-утвърдената мрежа от лидери за устойчиво развитие в света, за първи път случи свое „sustainability challenge“ в Източна Европа по покана на Фабрика за Идеи. Международното събитие беше уникален шанс за нов начин на взаимодействие между хора от различни сектори с опит и интерес в комплексната тема „устойчиво развитие“. Като достатъчно проблематична беше избрана областта „Българска енергетика“ или един пожелателно по-устойчив енергиен микс за страната ни, децентрализация и прекратяване на монополи и корупционни практики. След успешно разбушуване на мозъците на интердиспицлинарния екип, приключило с World Cafe-събитие в Британски Съвет и изследване на софийските потайности… ето ни отново със страхотни новини:
LEAD избра България и Фабриката за Идеи за домакин на общоевропейската си среща „Leadership for sustainability in urban development“ (Лидерство за устойчиво развитие на градската среда) през април 2013.

КОГА: 13. – 17.10.2012

КЪДЕ: София