Civil Society Toolbox – на български благодарение на нас!

Българската версия на уебсайта и самата Кутия с граждански инструменти/ Tools for citizens вече е достъпна!

Плод е на колективен труд, градивни дискусии и спорове за олекотяване на някои от термините и изпробване на самите инстрменти. Случи се благодарение на координацията и превода на Йоана от екипа ни, преводаческа подкрепа от Велизара Караиванова и Йоанна Йорданова и редакторство от страна на Лина Славова.

Кутията е създадена с цел да подхранва и улеснява организационно развитие и колективното (въз)действие на граждански групи и организации. Благодарни сме на дългогодишните ни партньори MitOst за доверието да ни поверят този превод и разпространението ѝ на българска почва.

Препоръчваме ти да започнеш с четенето на Наръчника на фасилитатора (достъпът до файловете в Кутията изисква бърза безплатна регистрация). А след това да разгледаш темите на Кутията и да избереш заедно с екипа си коя е най-актуална за вас в момента. Кои са пролуките (на учене) във функционирането ви като едно ефективно и хармонично цяло с общи цели и мисия? Кои са дейностите, в които чувствате, че буксувате или преповтаряте едни и същи безполезни модели?

За улеснение, тук е достъпно и видео, което разказва накратко как най-пълноценно да подхванеш процеса на учене с Кутията в екипа и организацията си. Темите са: вътрешна комуникация; роли и отговорности; визия и мисия; стратегия; риск и устойчивост; работа с доброволци; финансов модел; знание и учене; групово финансиране; оценъчно учене; въвличане на общността и – колективно въздействие.

Инструментите и упражненията се разгръщат в групови работилници, вариращи от 30 мин до няколкодневни процеси. Всеки от тях може да се адаптира спрямо нуждите на екипа ти и да се добавят и пропускат елементи, които са/ не са ви потребни.

Отворени сме за обратна връзка за подобрения на българския текст – със сигурност ще има и такива, но – най-важното е, че вече може да започнеш да използваш Кутията – напълно свободно!

Ако имаш въпроси за употребата на инструментите или искаш съдействие от фасилитатор, който да организира работна среща с екипа ти, пиши ни на communicate@ideasfactorybg.org.