Климартистичната Резиденция Баба. Що е то?

Потенциала на един нов прототип артистична резиденция

Нашите резиденции, част от „Резиденция Баба“, от първородното си родопско издание през 2015 г. разчитат на две основни истинни съставки – съжителство между млади хора от градове и възрастни в села и взаимодействието с (и създаването на мост между) всички страни, от които зависи благополучието на съответното село – местни жители от всяка възраст, читалище (ако в най-добрия случай има активно такова), кмет и кметски наместник, община и организации.

От началото на тази година имаме честта да се качим и на още един кораб Майка на общностно учене и обмен на опит и знание от местни инициативи, същински вслушани в нуждите, идеите и проблемите на общностите, с и за които се създават – програмата Tandem Regions. Основите на програмата се поставят от консорциум от организации, част от които е Фабриката: 4iS (Португалия), Multifactory (Италия), COMM’ON (Гърция), Museum Pfyn (Швейцария), Arcadia (Холандия) и Creative Scene (Англия). Благодарение на програмата въвеждаме един експериментален формат на 1-месечната резиденция, който ни позволява да внедрим 2 важни и спешни теми в установения си модел.

1-месечната ни резиденция тази година ще е с игриво-елегантното название прототип „Climartistique“ – от climate и art. И ползотворното взаимодействие между тях. Ще бъде артистична резиденция (11 – 26-и юни 2022) с тематичен фокус местните климатичните промени и влиянието им върху ежедневието на жителите на врачанското село Горно Пещене.

Другата важна съставка на включването в Tandem Regions e зорката експертна колаборация, която ще имаме с представителите на останалите организации – и в онлайн срещи и дискусии, и на терен в самото село. Организациите, част от програмата, се подкрепяме взаимно в скалирането местни инициативи (прототипи) в издръжлив и репликуем модел с капацитета да влияе на местните политики.

На практика, миналогодишната ни резиденция в с. Салаш, в партньорство с „Българска фондация Биоразнообразие“, беше първото ни изпробване на ползотворността в смесването на изкуство и климатична тема – по-конкретно влиянието на климатичните промени на местно ниво върху разнообразието на типично отглежданите местни култури в турлашкото село. Този „предпрототип“ на климатично-артистична резиденция ни увери в необходимостта ѝ! Сушата изникна като крайъгълен проблем, стесняващ количеството и качеството на земеделската продукция и – съответно водеща до промени и загуба на традиционни кулинарни практики.

Скоро ще публикуваме и формуляра за кандидатстване. Ако си артистк/ка и темите климатични промени, климатична справедливост са ти присърце и осъзнаваш нуждата да се комуникират по по-разбираем и докосващ начин, оглеждай се в сайта ни и Facebook страницата за новини следващата седмица.