COMPETENDO – наръчници за фасилитатори

Фабрика за идеи е в 3-годишно стратегическо партньорство от 2015 г. с още няколко организации- MitOst e.V. (Германия), Working Between Cultures (Германия), SKORO (Полша) и Sudwind (Австрия).

Видимият плод на общия ни труд е поредицата образователни наръчници, наречени Competendo.
Те са достъпен синтез на изпитани неформални образователни подходи и процесни прозрения – от вдъхновението до конкретното действие и ангажиране и работене заедно с общността, що се отнася позитивната  социална промяна.
Competendo e резултат от сглобяването на различна експертиза от локалните контексти на Полша, Австрия, Германия и България в големи дози теоретичен и практичен опит за обучители, учители и фасилитатори в гражданската сфера, но и за всеки с будна социална ангажираност.

Структурата и съдържанието на последното издание с тема Creativity & Social Change е най-вече по идея на Фабриката.

Всички COMPETENDO наръчници и образователни материали са достъпни безплатно на competendo.net, все още само на английски. Може да получите на някои от тях и хартиено копие от нас :)

FACILITATION STEP-BY-STEP
STEPS TOWARD ACTION
HOLISTIC LEARNING
THE EVERYDAY BEYOND
CREATIVITY & SOCIAL CHANGE