EMPATHEAST 2019 (1-3 ноември) – радикално въображение в действие!

Международният ни форум за социална промяна чрез емпатия EMPATHEAST ще се случи пак след 2 години прекъсване! В Пловдив.

Ще търсим аварийни изходи, а не бягства, от черно-белите наративи към по-солидарна, мирна, човеколюбива и природолюбива действителност.

В 3-дневния форум ще се включат артисти, изследователи и социални иноватори от международните ни мрежи и България.

Общото ни преживяване ще промени представата за радикалност. Имаме нужда от радикална доброта. Радикална прозрачност. Радикално отстояване на ценностите, които са заплашени. Радикално изкуство. Радикална любов.

Подробности – съвсем скоро.