„Архитектурните съкровища – на село“ на Варуша фест – В.Т

От петък до неделя заради Фестивал 48 часа Варуша юг / 48 hours Varusha South Festival кварталът „Варуша юг“ ще блесне с всичките си общностни и културни съкровища. Едновременно.
Нас може да ни срещнете на 19.08 в 18 ч. по време на прожекцията на влога „Архитектурни съкровища – на село“ на Елена Стойчева и Надежда Сучева, на който сме партньори.
Той ни среща с редки екземпляри от селската архитектура. А тя е амалгама от множество културни примеси, някои от които от идват от преизненадващи посоки. Два от епизодите от влога ни разкриват архитектурното наследство на търновски села.