В търсене на ментори

Ментор в осъзната нужда се познава!
Ако искаш да бъдеш част от менторите променотворци към Фабрика за идеи, които подкрепят участниците в Резиденция Баба и Предизвикателството за социална промяна 2018, научи повече и кандидатствай ТУК до 16 МАРТ!