Дизайн за промяна – деца представят решенията си в Пловдив!

Фабрика за идеи е представител за Design for Change в България – световното движение за промяна на средата ни към по-добро чрез дизайн мислене, водена от ДЕЦА!

На 20 МАЙ от 15 ч заповядайте в Оу „Яне Сандански“ в Пловдив – ул. Кичево 2, за да чуете разказите на децата от 3 класа (2 и 4 клас) за техните прототипирани или ОСЪЩЕСТВЕНИ РЕШЕНИЯ на проблеми, които те са избрали като значими за тях!

👩‍🚀

РЕШЕНИЯТА на безотказните променотворци включват;
👩‍🚀 Местенце за мислене в училище – създаване на нестандартен кът в училището за извънкласно четене, обсъждане на книжки и почивка.
👩‍🚀 Живата пешеходка пътека – повишаване на бдителността на учениците и шофьорите при пресичане на пешеходните пътеки по пътя до училището. Как? Като пътеките „оживеят“ с рисунки, дело на самите деца!
👩‍🚀 Зелено градско училище – превръщане на двора на училището в екологично цветно пространство с много дървета, цветя и билки; трансформиране на местата за игра в двора.

👩‍🚀

Методологията на Дизайн за промяна е опростена и интуитивна и преминава през няколко основни фази – ПОЧУВСТВАЙ -> ПРЕДСТАВИ СИ -> НАПРАВИ/ ОСЪЩЕСТВИ -> СПОДЕЛИ. Във всяка от фазите водеща роля има екипът деца – техният избор за работа по проблем, който ги засяга, техните идеи, мнения и чувства и техните решения.

👩‍🚀

ЕЛАТЕ да подкрепите децата в пробуждането на тяхната увереност, че имат способността да влияят на средата си благотворно – и като индивиди, и като група!
Родители ни казаха, че „ако когато са били деца, някой ги е бил насочил да мислят по този начин, са можели да се реализират по-добре в живота„. /из обратна връзка от родители на деца, участвали в инициативата/

👩‍🚀👩‍🚀👩‍🚀

Осъществяването на инициативата е възможно благодарение на Обществения борд на TELUS International Bulgaria!