Инкубатор за Резиденция Баба-идеи 2017

Докато част от екипа на Фабриката е в Палермо на обучение за местно прилагане на партисипативни (включващи) методи, останалата е здраво стъпила на местна почва и ще продължи работата по идеите от Резиденция Баба 2017, които ще впрегнат културните ресурси на с. Лъжница и района по нов смислен начин!

Резидентите, заедно с менторите Елена Радева, Натанаил Стефанов, Галина Димитрова-Димова и Антония Комитова с експериза, варираща от социално предприемачество, бизнес и кураторство, работиха по целите и устойчивостта на идеите им – по формиране на реалистичен план за реализация.

Скоро ще споделим и видимият резултат от процеса.