КРЪГ – Мегалитната култура на Балканите – дискусия с Асоциация Онгъл

Заповядайте на първия есенен КРЪГ на 22 НОЕМВРИ в 19.00 часа – дискусия с Онгъл Асоциация за антропология, етнология и фолклористика и гост-лектор доц. д-р Любомир Цонев!

Темата, около която ще ни въвлече той, е МЕГАЛИТНАТА КУЛТУРА НА БАЛКАНИТЕ!

Случаят е и специаленx2, тъй като ще бъде представен и брой 14 на електронното списание „Онгъл“.

*

Д-р Любомир Цонев е физик, доцент в Института по физика на твърдото тяло – БАН, специалност „оптика и спектроскопия”. Автор и съавтор на повече от 50 научни статии, една глава от книга, две монографии и един тематичен брой на електронно списание.
След задълбочено лично запознаване с много праисторически и антични обекти и със съответната специализирана литература, той основава сайт, посветен на мегалитната култура по българските земи и на Балканския полуостров: www.balkanmegalyths.bgjjorney.com.

*

Официално, дискусията е част от Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов” – дейност на Асоциация Онгъл. Основан е през 1988 във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски” и цели поддържане на академичните традиции за общуване между млади хора от университетски и неформални общности в България и чужбина.

*

Повод за тези срещи е генерираният интерес около Резиденция Баба / Baba Residence и баболюбивото племе, което се събра около й :)