Обучение резиденти – Резиденция Баба 2017

Резидентите преминават предварително обучение за работа в/с общност, изучават подходи в социалното предприемачество, системно и дизайн мислене, но и за основите на етнографски и антропологични подходи (с помощта на Асоциация “Онгъл”). Това, което всеки участник (резидент) преживява, е възможността да запише и съхрани фолклорно знание, което впоследствие да достигне до по-широка аудитория. Част от резидентите използват опита и придобитото знание от този месец в селото, за да разработят иновативни идеи, които имат потенциала да допринесат за социалното и икономическото развитие на  селото.

Тази година обучението ще е от 31 август до 3 септември.