Предизвикателството 2019 – национална презентация на решения за 4 села!

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА е 4-дневен игрови формат на Фабриката, който събира инициативни хора от всякаква възраст и занимания, за да дадат началото на нови решения на общи проблеми.
Тази година за първи път се случи в 8 СЕЛА – Ново село и Иново (Видин); Косталево и Челопек (Враца); Дряново и Манастир (Лъки/ Пловдив); Пожарево и Долна Малина (София)!

🚀

РЕШЕНИЯ бяха намерени заедно с местните хора в селата. Предстои да ги подкрепим, да намерят най-пълноценното си осъществяване.
ПОДКРЕПЕТЕ с присъствие екипите участници на 20 МАЙ в 17.30 часа в Оу Яне Сандански, Пловдив – ул. Кичево 2 (ЗАЩО представянето е именно в това пловдивско училище, прочетете по-долу!)

🚀

ИДЕИТЕ за решения, с които ще се запознаете от участниците по-подробно, са:
🚀 с. Иново (Видин) – нова СЦЕНА, която да свързва млади и стари и да дава възможност за смесване на съвременно и традиционно изкуство в селото.
🚀 с. Ново село (Видин) – КЪТ ЗА ОТДИХ край р. Дунав, опазващ екологичното равновесие край реката и създаващ поводи за общуване между новоселци.
🚀 с. Манастир (Лъки) – ФЕСТИВАЛ на малините и ФЕСТИВАЛ на снежния човек, все целящи да привличат повече деца и млади хора в селото и в студените сезони.
🚀 с. Челопек (Враца) – КЛУБ на доброволеца към читалището, който да създава повече възможности за смислени занимания на местните деца заедно с родителите им.
🚀 с. Челопек (Враца) – КАРТА на селото, съдържаща няколко ИНТЕРАКТИВНИ ТЕРЕННИ ИГРИ, които да стимулират туристи и гости на селото да го опознаят по-добре и да общуват с местните хора.

🚀

ЗАЩО в ОУ „Яне Сандански“, Пловдив?
Училището ни е доверен партньор по друг наш великолепен проект, свързан с дизайн мислене и промяна на средата, но от ДЕЦА – Design for Change -> Дизайн за промяна – деца представят решенията си!
В 15ч на същото място ще е представянето на вече осъществените идеи за промяна от 3 класа в училището! /tba/

🚀

ПРОЕКТЪТ Е ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА НА Пловдив – Европейска столица на културата 2019.