Резиденция Баба 2019 в 3 видински села!

Резиденция Баба 2019 се провежда в трите видински села Неговановци, Кошава и Синаговци!

20 млади хора от различни градове живеят в домакинства в селата, помагайки им, учейки и събирайки фолклорни и лични разкази.
Част от тях ще работят по свои социално-предприемачески инициативи в полза на селото домакин.