COMPETENDO – последен наръчник и партньорска среща

Последната COMPETENDO книжка пристигна при нас! Creativity & Social Change е под редакторското менторство на Фабриката.
Достъпна е на competendo.net заедно с останалите наръчници и много полезни статии за партисипативни методи и общностно развитие.

Очаквайте скоро и публично събитие, на което ще споделим повече за пълноценната употреба на цялата серия наръчници Competendo и същността на 3-годишното международно партньорство, което ги роди!