Youth map training, Палермо

Част от фабрикантския екип заедно с част от екипа на Хамалогика сме на 1-седмично обучение за употреба на т.нар партисипативни (включващи) методи и социално градско картиране в цветущите квартали на Палермо.
Както се изразиха и местните организaтори от Bond Of Union, многопластовата бедност е в самото историческо сърце на града и картирането (urban mapping) е един начин да се обърне внимание на съществуащите ресурси в мястото и уменията на хората, за да започнат заедно да променят условията, в които живеят.