ЩедриятВторник – пореден шанс да сбъднем Резиденция Баба 2021

В рамките на 24 часа на 1 ДЕКЕМВРИ организации, които подкрепят уязвими групи и общности от цял свят, ще може да получат финансова подкрепа от голя-я-я-ям фонд. Единственото и най-определящо условие е всеки от нас да достигне до възможно повече индивидуални дарители лично и със собствени усилия.

Колкото повече сме, толкова повече от общия фонд, събран от GlobalGiving, ще получим. Отново – за да имаме шанс да сбъднем Резиденцията си през 2021 г.

В най-луксозния вариант на резиденцията (разбирайте всичките й 6 предишния сбъдвания) абсолютно всички разходи за: предварителното обучение на избраните резиденти, пътуванията за обучението и от-до селото домакин, храненията и джобните на резидентите и възрастните домакини + режийни за домакинството са се поемали от нас.

На 1 ДЕКЕМВРИ може да подкрепите сбъдването й през 2021 г. по 3 начина, за които на нас ни хрумва, като:
🟠 Направите дарение към Резиденция Баба в GlobalGiving
То ще бъде умножено неколкократно от фонда, който те ще разпределят измежду организации от цял свят.
🟠 Споделите на стената си в Facebook и/ или Instagram публикацията ни за Giving Tuesday в 11 ч на 1 декември, когато ще я публикуваме и ние.

🟠 Споделите с поне трима свои приятели за участието ни в Щедрия вторник

Благодарим и оставаме отворени и за по-мъдри начини да направим най-доброто от тези 23 часа! 🙏