Какво предлагаме

Форматите и методите, които ползваме, са успешна комбинация от ефективността на бизнеса, сърцето на гражданския сектор и игривостта на артистичните практики. Много от тях са наши уникални изобретения с доказана ефективност и способност да създават жизнени социално ангажирани общности около себе си.

 

Обученията, тиймбилдингите и активностите, които провеждаме със стопанска цел, подпомагат финансово останалите ни социално значими дейности и поднасят по интерактивен начин компилация от целия ни опит на организация и хора, променящи света ни към по-добро.

Избираме партньорите си на базата на споделени ценности и вярвания, които стоят и в основата на сдружението.

Порфолио с наши услуги и продукти

Нашата опитност и експертиза

• Обучение и консултиране по дизайн мислене (design thinking) и ориентиран към човека проект-дизайн (human-centered design);
• Използване на световно утвърдени и уникално разработени от нас методи за креативни дискусии, вземане на качествени решения и свързващи участниците преживявания – World café, Creative drink, EmpathЕАТ, Urban mapping, Social lean canvas;
• Разработка и имплементиране на проекти и инициативи за социална промяна и социално предприемачество;
• Обучение и дискусии по теорията U-Turn и използване на инструментите, които предлага;
• Работилници за креативно преживяване и разгръщане на личния творчески потенциал;
• Обучение в “меки” умения и работа с хора – как да представяте успешно себе си, идеите и продуктите си, как да бъдете ефективни комуникатори, как да навигирате промяната, стреса, времето и проектите си, как да се справяте с конфликтни ситуации така, че всички да са облагодетелствани. А коя е следващата ви стъпка в кариерното развитие? Или може би завой…?
• Дизайн на събития, свързани със социална промяна;
• Собствени формати и инициативи, които да могат да изпълнят със съдържание ценни и смислени КСО стратегии;
• Фасилитиране на стратегически и креативни срещи;
• Работа на терен с местни общности и групи в риск от социално изключване.

Нашите „свързващи“ преживявания

Тиймбилдингите, които предлагаме, са едно- или няколкодневно преживяване, базирано на формати ни „Резиденция Баба“ и „Предизвикателство за социална промяна“.
Уникална комбинация от сплотяващо екипа и развиващо множество умения на участниците преживяване, доброволчество и социална отговорност.
Нашите тиймбилдинги дават на участниците възможност да се опознаят в необичаен за тях и за работната среда контекст, да работят равностойно в екип и да решават заедно проблеми. В допълнение, те придобиват умения по дизайн мислене, иновативни подходи към проблемите и работа на терен. Разгръщат креативността си, създават неща със собствените си ръце и започват да общуват с непознати хора автентично и без сценарий. Освен че много се забавляват, успяват да бъдат полезни на мястото и общността. А теренът може да бъде градска среда или село, в зависимост от предпочитанията.
При желание, това приключенско и игрово преживяване може да прерасне в задълбочена работа с екипа, анализ на наблюдавани поведения по време на тиймбилдинга и ценна обратна връзка един към друг. Участниците извличат ползи и изводи за себе си, за своето поведение в екип и могат да продължат да работят с тях в по-дългосрочен план.

Приходите от стопанската ни дейност са посветени 100% на поддръжка на мисията на Фабрика за идеи и отделните ни формати.

Нашето място

На ул. Проф. Никола Михайлов 12 се е сгушило пространство за креативни срещи със светопроменящ потенциал и различни културни случки като прожекции и дискусии, известно сред приятелите ни просто като “Фабриката”. То съществува благодарение на над 10 чифта доброволчески ръце и десетки килограми глина, които ще откриете в ролята на мазилка от естествени материали по стените ни. А малиново-цветният заден двор вече официално е летният ни офис :)


Фабриката расте, тупти и се разширява по душа, умения и продължава да плете мрежата си от човечни променотворци. Освен това, ни се иска да споделяме малкия си дом по-често за различни смислени събития, помагайки си и финансово за поддържане на мястото.

И така:

🚀 културни събития (прожекции, четения, работилници, дискусии)

🎲 обучения (до 25 човека)

✌ семинари, презентации и лекции (до 25 човека)

🎉 рождени дни (до 35 човека)

На разположение са 2 стаи (по 15 кв. м), които могат да се обединяват в общо пространство, кухня, тоалетна и двор. Проектор, озвучителна система, компютър и дъски за писане – също. В кухничката има фурна, хладилник и съдове. Цената за час е 40 лв, а след третия час – 30 лв. Цял фабрикантски ден – 200 лв.