Програма ПРАВО НА КУЛТУРА

Програма „Право на култура“, финансирана от Национален фонд Култура“, е първата по рода си платформа, обединяваща културни оператори, изследователи, творци, читалища и местна власт. Тя създава мост и автентично свързване между периферия и център, съвременна и традиционна култура, град и село, артисти и местни хора в контекста на стряскащаа реалност, че над 73% от хората в села не са посетили и участвали в нито едно културно събитие през 2022. (линк проучване)

Новосформиращата се общност създава вдъхновяващи възможности и перспективи за всички нейни участници – общи проекти, партньорства, международно сътрудничество, мрежови продължения, създаване на нови инструменти за стимулиране равния достъп до култура.

Програмата е пряко следствие от над 9 години опит в работата в села и собщности с инициативата ни Резиденция БАБА и има за цел да повиши капацитета на управляващите културни програми и пространства в сферата на работа с общности от една страна и на местните институции – за работата им с артисти и представители на съвременната култура, от друга. 

Основна цел на проекта е да запознае участниците със социално ангажираните артистични подходи, както и да развие капацитета за  работа с общности и в интердисциплинарна среда за артистите, като им помогне да овладеят практически подходи и комплексна информация, свързана с реалността на селата и малките населени места.

Инициативата е подтик за търсене на решения за обезлюдяването на българските села  през призмата на културата и отговор на загубата на безценни културни съкровища там, но и възможност за създаване на нови форми и взаимодействия в съвременен прочит.

ПРОГРАМА:

 1. 3 БР. ОПОЗНАВАТЕЛНИ СРЕЩИ 

Въведение, запознаване и сплотяване на групата – артисти, читалища, местна власт. Обмен, работа по групи. Споделяне на целите и структурата на Програмата.

2)   3 БР. ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ – май месец

Основи на общностната работа, партисипативни и социално-ангажирани подходи, етика, политики, дебати и коментар на данни от изследвания по темата

а) МОДУЛ “Системно мислене и работа с общности” 

 водещ : Янина Танева- Георгиева  – основател Фабрика за Идеи/ Резиденция БАБА

 • етични въпроси при работа с общности
 • въведение в български и международни примери
 • международен лектор  – Нанси Барет – Community commissioned art forms

б) МОДУЛ  “Социално ангажирано изкуство и Общностно изкуство”

водещ:  д-р Галина Димитрова – Димова – куратор и ръководител на артистични проекти

 • артистични практики и художествени форми за връзка между творци и локални общности

в) МОДУЛ “Социология и демография”

водещ: д-р Диана Андреева – директор Обсерватория за икономики на културата

 • какво всъщност означава “липса на достъп до култура”   – предсатвяне на данни от няколко изследвания

3)   3 БР.  ПРАКТИЧЕСКИ 5 ДНЕВНИ РАБОТНИ РЕЗИДЕНЦИИ НА АРТИСТИ – юни/юли

Осъществяване на работни резиденции на терен в избраните общности в малки населени места или квартали на София.

Практическите работни резиденции имат за цел разработването на нови интердисциплинарни подходи, смесващи различни форми на изкуство и съвременна култура с изследователска дейност и работа с общности и лишени от достъп до култура групи като част от социално ангажираните артистични подходи. 

4)БЮДЖЕТ ЗА ПРОДУКЦИЯ НА ИЗБРАНИ РАБОТИ 

Следващо ниво е създаването на конкретни артистични продукти и произведения като резултат от трите практически резиденции на терен, в които участниците ще работят с и чрез културното наследство на даденото село. До 6 артисти/ творчески колективи ще получат продукционен бюджет за реализация на идеите си в рамките на резиденциите като продължение на теренната работа. Трите  лаборатории, имат за цел да свържат артисти директно с местни общности с помощта на специалисти по общностна работа и местната власт и по този начин дългосрочно да насочат вниманието на артистите към възможните други места за творчество и представянето му.

5) ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА В МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ “ПРАВО НА КУЛТУРА”

Представяне на съвместната ни работа в рамките на международен форум „Право до култура“ на 23-24 ноември в София във водещ регионален център за съвременно изкуство “Топлоцентрала”.

Ефектът на публичната част на проекта във форум “Право на култура” ще повиши разбирането по темата сред далеч по-широка публика от основната ни група. 

Веднъж формирана, крос-секторната общност в Лаборатория Право на културата” има безброй перспективи пред себе си – отварят се пътища за общи проекти и възможности за финансиране в различни комбинации: артист – пространство – общност – местна власт. 

Потенциалните развития включват и възможности за мрежови продължения на проекта, за дооформяне на стратегии за включване на други Регионални институти, освен Топлоцентрала, и репликиране на програмата в друг регионален или тематичен контекст.

Новата общност би могла да припознае застъпническия си потенциал и да действа по-консолидирано по темата, включвайки и нови теми като регионализацията на културата и иновативни финансови и нефинансови инструменти за стимулиране на равния достъп до култура.

Ние работим усилено за промяната на националните и регионални политики, които да взимат предвид реалните нужди, данни и възможности в селата и малките населени места, както и „културните пустини“ , напълно лишени от достъп до култура в покрайнините на големите градове. 

Линк към поканата за включване в Академия Право на култура:  кликни тук

ВКЛЮЧИ СЕ! Изпрати своя формуляр : кликни тук

EMPATHEАST

Международен форум за социална промяна чрез емпатия

Социалните дефицити могат да бъдат запълнени, ако създадем пространство за това – за участие, свързаност, обмяна на опит и приобщаване. Затова Фабрика за идеи създаде EMPATHEAST: форум за социална промяна, движена от емпатия, в Източна Европа. За да постави България на картата на социалните иновации и да стимулира колективната интелигентност и системното мислене, EMPATHEAST предизвиква местната креативност за социална промяна в различни български градове с работилници, дискусии, лекции, инсталации, игри и пърформанси от някои от най-дръзките визионери в сферата.

EMPATHEAST демонстрира чрез примери от света и региона как идеята за социално благо еволюира със смелостта ни да посегнем към иновациите и да създаваме емпатични модели в икономиката, изкуството, образованието и начина на управление.
Продължете да четете EMPATHEАST

Резиденция Баба

Какво е Резиденция Баба?

„Резиденция Баба“ е една дълго бленувана мечта на Фабрика за идеи. Свързваме потенциала на младежи от града със знанието на възрастни хора в обезлюдяващи се села в един иновативен социално-предприемачески модел, в който използваме дизайн-мислене, умения за теренни етноложки проучвания и… простичката мъдрост от живота на село – при баба – за период от четири до шест седмици!

Ние вярваме и си доказахме на практика, че невероятните възрастни хора, които срещаме в разноликите български села, могат и искат да предадат изчезващи традиции и практики, а младите хора могат да бъдат полезни, за да се включат възрастните отново като активни граждани на обществото ни. Или с други думи – ще си имате баба/ дядо/ домакинство , което може да разчита на вашата помощ и желание за учене.

Всички одобрени кандидати преминават през обучения за human-centered design, социално предприемачество и теренни етноложки проучвания.

След Резиденцията си, младежите стават част и от нашaта Лаборатория за Баба-иновации, където с помощта на ментори доразвиват идеите си и където, в крайна сметка, успяват да намерят подкрепа, да ги реализират.

Продължете да четете Резиденция Баба

Предизвикателството за социална промяна

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА на Фабрика за идеи е оригинална българска идея, която дава проста рамка за създаване на иновативни решения на комплексни проблеми. В приключенски 4-дневен формат регистриралите се предварително екипи получават “мисия” – проблем, дефиниран с помощта на засегнати от него хора, организации, институции, който трябва да изследват подробно на терен, за да намерят иновативно, приложимо и адекватно решение.След представяния пред местната общност, продължаващите напред екипи участват в Ideas Camp / Инкубатор, който среща участниците с богата палитра от ментори, които подпомагат доразвиването на идеята и нейното осъществяване. Накрая идеите се представят във финален “Катапулт” – събитие, където идеите срещат подкрепа – финансова, доброволческа, ресурсна и се приближават до осъществяването си.
Всички идеи на екипите се намират в Банка за идеи, където могат да бъдат видени и подкрепени с доброволчество, финанси или експертиза.

Виж повече в сайта на Предизвикателството.

Лицата на артистичната ни резиденция: кураторките

Галя е кураторка на нашата Резиденция Баба / Baba Residence от първото ѝ артистично издание през 2020 г. в с. Делейна, когато тя беше смел експеримент за всички ни. Оттогава тя е доверен „диригент“ на един фин баланс, чийто резултат са едновременно качествени артистични намеси, но и добронамереност към общността и взаиморазбиране.

Галина Димитрова-Димова (р. 1976 г.) е изкуствовед, куратор и организатор на културни проекти. Завършила е спец. „Изкуствознание” на Националната художествена академия през 1999 г., а през 2020 г. отново там защитава докторска степен на тема „Нови форми на изкуство в публично пространство в България, 2000-2018“.

Областите, в които основно работи, са изкуство в публично пространство, дигитални изкуства и социално ангажирани практики. Тя е съосновател на Фондация ДА Лаб (2018), куратор и координатор на проектите на фондацията. Съкуратор и организатор на международния фестивал за дигитални изкуства DA Fest от 2009 насам. Куратор на Резиденция Баба / Baba Residence от 2020 г. насам.

Как вижда ролята си в нашата резиденция?

„Ролята ми в резиденцията е да съдействам на резидентите в творческия процес с насоки и съвети във връзката с местната общност и прилагането на методи, ангажиращи участието на хората в артистичните проекти. Също така курирам изложбите, които представят финалните резултати от Резиденция Баба.“

/ Снимка – Десислава Тодорова – по време на сглобяването на изложбата в изоставеното училище в с. Делейна при първата артистична Резиденция Баба / Baba Residence, в която участва и визуалната артистка Елена Назърова.

// Проектът „Съживяване на селата чрез творчески дейности“, от който е част артистичната Резиденция Баба през 2023 г., се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за създаването на устойчив културно-предприемачески модел, адресиращ обезлюдяването на селата чрез достъпа до култура в тях.

Лицата на артистичната ни резиденция: артистите

Тази година, както вече може би знаеш, имаме артистични резиденции в цели 6 села! Три от тях са във Врачанско (с. Ослен Криводол, Лик, Паволче) и три във Видинско (с. Делейна, Синаговци и Кошава). В първата фаза на резиденциите в с. Делейна и Синаговци петима артисти живяха там за месец. Един от най-тучните и общностно смислени резултати в с. Синаговци от тях може да видиш тук, тук и тук. От 11 август до 11 септември в останалите 4 села ще живеят още 12 артисти!

В тази поредица видеа може да се запознаеш с част от тях и разбирането им за ролята на изкуството в селата – такива, каквито са в момента, и такива, каквито ни се иска да бъдат – жизнени и кипящи от разнородни общностни явления, с подобрен достъп до култура и качество на живот.

Някои от личните (и практически прилагани) вярвания за ролята на изкуството в селата на резидентите включват:

Мисля, че наша отговорност като артисти е да работим с общности, особено в отдалечени райони, където може да допринесем, като подчертаем важността на тези неща, които са пренебрегнати или забравени – да съхраним паметта им, да създадем нов смисъл на споделените дейности.“ – Никола Замбели, фотограф и режисьор / резидент в с. Паволче

Искрено се надявам с нашето присъствие на резиденцията да направим ежедневието на местните хора по-забавно, по-весело и по-креативно и да създадем изкуство, което да им служи и да служи и на нас.“ – Йоана Шопова, музикантка / резидентка в с. Лик

Изкуството има силата… да помогне на хората отново да повярват в красотата си и в красотата на мястото, в което живеят. И се радвам, че имам възможност да им го покажа.“ – Виктория Велчева, фотографка / резидентка в с. Лик

Вярвам, че селото има нужда от изкуство, от вдъхновение и от малко магия. А докато го разглеждаме като стопанска единица, решенията ще ги вземат технократи и ще си говорим за обезлюдяване и безпътица.“ – Васил Костадинов, географ и екскурзовод / резидент в с. Ослен Криводол

Според мен изкуството може да допринесе за живота в селата, като събира хората, сплотява ги и ги кара да строят мостове помежду си.“ Илияна Григорова, фотографка / резидентка в с. Кошава

Заповядай на финалните събития на резиденциите е 4-те села от 8 до 11 септември! Скоро ще знаем и публикуваме точно кога в кое села ще са, но може отсега да заплюеш тези дати за потапяне в резултатите от една новозавихрена общностна магия!

Лицата зад артистичната ни резиденция: кураторките

За да сбъдне мисията си артистичната ни Резиденция Баба / Baba Residence, са безценно нужни не само артисти, които вече работят с общностни подходи или искат да задълбочат опита си в тях, но и куратори. Те имат отговорната роля да направляват един фин баланс, чийто резултат са едновременно качествени артистични намеси, но и добронамереност към общността и взаиморазбиране. За предстоящите резиденции работим за първи път с две кураторки.

Виктория Драганова e кураторка и живее в София. През през 2015 г. създава независимото пространство Swimming Pool в София, като регистрира и фондация в обществена полза “Син куб”. През следващите години ръководи изложбената програма на пространството, но и стартира различни образователни проекти и художествени сътрудничества. През 2021 г. инициира Център за социална визия – интердисциплинарна платформа за художествени изследвания и общностни практики, която има за цел да насърчава артисти и куратори да работят извън галерийния контекст и да търсят мястото на изкуството в градските пространства, периферни и селски райони и в разговор с различни общности.

През 2022 г. създава Журнал за социална визия.

Как вижда ролята си в нашата резиденция?

„За първи път се включвам в такава резиденция, но си представям, че моята роля много зависи от нуждите на артиста/тката. Ние в Swimming Pool и Център за социална визия през разговора – събираме се, говорим си и така се появяват чудесни неща :)“

// Проектът „Съживяване на селата чрез творчески дейности“, от който е част артистичната Резиденция Баба през 2023 г., се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за създаването на устойчив културно-предприемачески модел, адресиращ обезлюдяването на селата чрез достъпа до култура в тях.

Резиденция Баба в „Стани богат“

Качеството на живот в българските села е въпрос на спешно настояще, и на бъдеще, което зависи от всички ни как ще съградим. Здравите междупоколенчески връзки и взаимопомощ са една ключова част от съграждането му според нашата визия.

Благодарим на BTVPlus за възможността да се включим в благотворителните епизоди на предаването „Въпрос на бъдеще“ и посланието ни да достигне до още по-голяма аудитория – за навременни действия за подобряване на качеството живот в българските села и опазване на съкровищата им – местните хора и знание.

Епизодът с наше участие – с Янина Танева-Георгиева от екипа ни в колаборация с Катерина Евро, резидентката ни от „Резиденция Баба“ 2017 г. в с. Каравелово Кристина Патева и Борислав Чучков и с хазяйката на софийския ни дом и съмишленичка на всичко, което правим – филоложката Доротея Табакова с Драгомир Симеонов – може да гледате ТУК.

Национално изследване за достъпа до култура в България – къде е културата?

Над 60% от хората, живеещи в малки населени места, биха посетили културно събитие, ако такова има в близост до тях и – имат финансовата възможност.

Липсата на достъп, оказва се, не е равнозначна на липсата на желание.

Участието в културния живот, свързаността с общност имат ключова връзка и с психичното здраве.

Изследването, което осъществихме с помощта на финансиране от Национален фонд „Култура“ по програма “Подкрепа за възстановяване и развитие на частни културни организации”, съдържа ключови данни за динамиката на (не)участие в културни дейности – с открояване на спецификата по възраст, образование, средно брутно възнаграждение, населено място и пол.

То ясно показва, че прилаганите политики и стратегии на национално ниво за развитие на публики и достъп до култура, за съжаление, не се основават на данни и изследване на реалността и както показват и данните – не работят за това тя да се промени.

Поръчахме национално представителното изследване на Социологическа агенция “Маркет Линкс”, а анализът беше поверен на Диана Андреева от “Обсерватория за икономики на културата”.

Кои са някои от нашите предложения за постепенно подобряване на положението, вижте в интервюто:

Още медийни включвания по темата в: OFFNews, PlovdivNews, БНР, Dnes.bg.

/ Снимка – Илиян Ружин / Резиденция Баба 2022 г. в с. Горно Пещене

Обучение за хората пламъци в села / Съживяване на селата чрез творчески дейности

🔵 Двудневно обучение за представители на читалища от нашата „Резиденция Баба“ мрежа се сбъдна! Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ ни приюти за цели два дни (30 и 31-ви март) благодарение на основните ни партньори по проекта Видински фонд „Читалища„!

Включиха се, както беше предвидено, представители на читалища от община Враца, Видин и Мездра – НЧ „Светлина – 1927“ (с. Делейна), НЧ „Наука – 1925“ (с. Синаговци), НЧ „Съзнание – 1928“ (с. Кошава), НЧ „Фар – 1930“ (с. Паволче), НЧ „Наука – 1919“ (с. Лик), НЧ „Развитие – 2022“ (с. Ослен Криводол), НЧ „Светлина – 1928“(с. Неговановци), НЧ „Развитие – 1896″ (с. Салаш), както и местни активни млади хора.

Целта му, от една страна, беше да предадем опита си за организиране на артистични и доброволчески 1-месечни резиденции в села, но и да срещнем дейните представители на читалища (хора огънчета за местната общност) едни с други и да скрепим още по-трайно тази солидарна мрежа за обмяна на опит и организиране на общи живителни събития и срещи в селата. От друга страна, смелото ни намерение е да свържем трайно тези хора пламъчета и с други градски хора пламъчета, които имат солиден опит за създаване на общности и организиране на привлекателни културни събития. Като гост обучители в обучението се включиха Галин Попов (социално-културен център „ТАМ“ във Велико Търново), Теодора Константинова (от образователната инициатива „Изкуството и културата днес“), Галина Димитрова-Димова (дългогодишна кураторка на нашите артистични резиденции) и две дами от екипа на исландския ни партньор творчески център GullkistanАлда Роуз и Алда Сигурдардотир!

Галин Попов направи същински искрен пърформанс при споделянето на целия си организационен път – от група приятели (без организация и пространство), през бар, привличащ български и международни музиканти и театрални постановки, до цъфтящия в момента социално-културен център „ТАМ“ и ежегоден 2-дневен квартален фестивал „Варуша ЮГ“, за който се спира движението в града! Впечатляващи бяха и плодотворните начини, по които екипът на „ТАМ“ се сработва с община Велико Търново! След обучението и по време на вечерята гости от читалищата се струпваха при Галин с въпроси и идеи за общи събития.

Теодора Константинова разказа опита си от организиране на международните артистични резиденции IMAGO в пловдивското село Царимир – отново тръгвайки без опит и смело със съпруга си, разчитайки на художественото си образование и уважение към труда на артистите. Сега тяхната резиденция привлича артисти от цял свят, които правят изложби и в самото село, и в София. Ползотворна беше и дискусията с Теодора след презентацията ѝ, свързана с възможностите за добавяне на още по-голям общностен и социално ангажиран фокус на самата резиденция. За хората от читалища на обучението беше любопитно и по какви начини успяват да финансират престоя на международни гости.

Галина Димитрова-Димова е един от най-верните ни организационни ангели и е кураторка на нашата 1-месечна резиденция, част от Резиденция Баба, откакто тя е артистична – за първи път в с. Делейна през 2020 г. Галя направи един обширен обзор на всички издания на Резиденция Баба от 2020 г. насам, на артистичните резултати от тях и участниците. Тя разказа и за финото изкуство да лавираш между създаването на искрено и критично изкуство и да подхождаш уважително към дадена група или местна общност.

Нашите исландски гостенки от творческия център Gullkistan първо направиха едно въвеждане в природните и културните съкровища на страната си, стереотипи и малко познати за нея факти като този, че населението ѝ е струпано само по периферията. Техният център е медитативно бижу, което също привлича творци от цял свят за минимален престой от 1 месец, който те си покриват финансово изцяло, но получават пълно обгрижване и подхранваща среда за творчество, и нерядко – палачинки.

Благодарни сме за тази мощна среща на безотказни хора от културния „център“ и периферия на страната ни, които имат да си дадат толкова много и да се подкрепят в общата си цел – да направят местата, в които живеят, по-жизнени, по-културно процъфтяващи и приветливи! Нямаме търпение за следващата такава среща!

Обучението е част от проекта ни „Съживяване на селата чрез творчески дейности” и се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е да допринесе за създаването на устойчив културно-предприемачески модел, адресиращ обезлюдяването на селата чрез достъпа до култура в тях.

Програма ПРАВО НА КУЛТУРА

Програма „Право на култура“, финансирана от Национален фонд Култура“, е първата по рода си платформа, обединяваща културни оператори, изследователи, творци, читалища и местна власт. Тя създава мост и автентично свързване между периферия и център, съвременна и традиционна култура, град и село, артисти и местни хора в контекста на стряскащаа реалност, че над 73% от хората в села не са посетили и участвали в нито едно културно събитие през 2022. (линк проучване)

Новосформиращата се общност създава вдъхновяващи възможности и перспективи за всички нейни участници – общи проекти, партньорства, международно сътрудничество, мрежови продължения, създаване на нови инструменти за стимулиране равния достъп до култура.

Програмата е пряко следствие от над 9 години опит в работата в села и собщности с инициативата ни Резиденция БАБА и има за цел да повиши капацитета на управляващите културни програми и пространства в сферата на работа с общности от една страна и на местните институции – за работата им с артисти и представители на съвременната култура, от друга. 

Основна цел на проекта е да запознае участниците със социално ангажираните артистични подходи, както и да развие капацитета за  работа с общности и в интердисциплинарна среда за артистите, като им помогне да овладеят практически подходи и комплексна информация, свързана с реалността на селата и малките населени места.

Инициативата е подтик за търсене на решения за обезлюдяването на българските села  през призмата на културата и отговор на загубата на безценни културни съкровища там, но и възможност за създаване на нови форми и взаимодействия в съвременен прочит.

ПРОГРАМА:

 1. 3 БР. ОПОЗНАВАТЕЛНИ СРЕЩИ 

Въведение, запознаване и сплотяване на групата – артисти, читалища, местна власт. Обмен, работа по групи. Споделяне на целите и структурата на Програмата.

2)   3 БР. ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ – май месец

Основи на общностната работа, партисипативни и социално-ангажирани подходи, етика, политики, дебати и коментар на данни от изследвания по темата

а) МОДУЛ “Системно мислене и работа с общности” 

 водещ : Янина Танева- Георгиева  – основател Фабрика за Идеи/ Резиденция БАБА

 • етични въпроси при работа с общности
 • въведение в български и международни примери
 • международен лектор  – Нанси Барет – Community commissioned art forms

б) МОДУЛ  “Социално ангажирано изкуство и Общностно изкуство”

водещ:  д-р Галина Димитрова – Димова – куратор и ръководител на артистични проекти

 • артистични практики и художествени форми за връзка между творци и локални общности

в) МОДУЛ “Социология и демография”

водещ: д-р Диана Андреева – директор Обсерватория за икономики на културата

 • какво всъщност означава “липса на достъп до култура”   – предсатвяне на данни от няколко изследвания

3)   3 БР.  ПРАКТИЧЕСКИ 5 ДНЕВНИ РАБОТНИ РЕЗИДЕНЦИИ НА АРТИСТИ – юни/юли

Осъществяване на работни резиденции на терен в избраните общности в малки населени места или квартали на София.

Практическите работни резиденции имат за цел разработването на нови интердисциплинарни подходи, смесващи различни форми на изкуство и съвременна култура с изследователска дейност и работа с общности и лишени от достъп до култура групи като част от социално ангажираните артистични подходи. 

4)БЮДЖЕТ ЗА ПРОДУКЦИЯ НА ИЗБРАНИ РАБОТИ 

Следващо ниво е създаването на конкретни артистични продукти и произведения като резултат от трите практически резиденции на терен, в които участниците ще работят с и чрез културното наследство на даденото село. До 6 артисти/ творчески колективи ще получат продукционен бюджет за реализация на идеите си в рамките на резиденциите като продължение на теренната работа. Трите  лаборатории, имат за цел да свържат артисти директно с местни общности с помощта на специалисти по общностна работа и местната власт и по този начин дългосрочно да насочат вниманието на артистите към възможните други места за творчество и представянето му.

5) ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА В МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ “ПРАВО НА КУЛТУРА”

Представяне на съвместната ни работа в рамките на международен форум „Право до култура“ на 23-24 ноември в София във водещ регионален център за съвременно изкуство “Топлоцентрала”.

Ефектът на публичната част на проекта във форум “Право на култура” ще повиши разбирането по темата сред далеч по-широка публика от основната ни група. 

Веднъж формирана, крос-секторната общност в Лаборатория Право на културата” има безброй перспективи пред себе си – отварят се пътища за общи проекти и възможности за финансиране в различни комбинации: артист – пространство – общност – местна власт. 

Потенциалните развития включват и възможности за мрежови продължения на проекта, за дооформяне на стратегии за включване на други Регионални институти, освен Топлоцентрала, и репликиране на програмата в друг регионален или тематичен контекст.

Новата общност би могла да припознае застъпническия си потенциал и да действа по-консолидирано по темата, включвайки и нови теми като регионализацията на културата и иновативни финансови и нефинансови инструменти за стимулиране на равния достъп до култура.

Ние работим усилено за промяната на националните и регионални политики, които да взимат предвид реалните нужди, данни и възможности в селата и малките населени места, както и „културните пустини“ , напълно лишени от достъп до култура в покрайнините на големите градове. 

Линк към поканата за включване в Академия Право на култура:  кликни тук

ВКЛЮЧИ СЕ! Изпрати своя формуляр : кликни тук

Съживяване на селата чрез творчески дейности!

Мили фабриканте,

турбулентната ни година до средата на следващата година ще включва и 1 голям и амбициозен проект, който, стискай палци, ще ни позволи да сбъднем много отлагани селолюбиви мечти. Като част от него ще може да организираме:

🔵 Двудневно обучение за представители на читалища от нашата „Резиденция Баба“ мрежа от община Враца, Видин и Мездра – НЧ „Светлина – 1927“ (с. Делейна), НЧ „Наука – 1925“ (с. Синаговци), НЧ „Съзнание – 1928“ (с. Кошава), НЧ „Фар – 1930“ (с. Паволче), НЧ „Наука – 1919“ (с. Лик), НЧ „Развитие – 2022“ (с. Ослен Криводол), НЧ „Светлина – 1928“(с. Неговановци), НЧ „Развитие – 1896″ (с. Салаш) и местни активни млади хора. Домакини на обучението ще са доверените ни основни партньори по проекта Видински фонд „Читалища„!

Целта му, от една страна, е да предадем опита си за организиране на артистични и доброволчески 1-месечни резиденции в села, но и да срещнем дейните представители на читалища (хора огънчета за местната общност) едни с други и да скрепим още по-трайно тази солидарна мрежа за обмяна на опит и организиране на общи живителни събития и срещи в селата. От друга страна, смелото ни намерение е да свържем трайно тези хора пламъчета и с други градски хора пламъчета, които имат солиден опит за създаване на общности и организиране на привлекателни културни събития. Като гост обучители в обучението ще се включат Галин Попов (социално-културен център „ТАМ“ във Велико Търново), Галина Димитрова-Димова (дългогодишна кураторка на нашите артистични резиденции), Теодора Константинова (от образователната инициатива „Изкуството и културата днес“) и две дами от екипа на исландския ни партньор творчески център GullkistanАлда Роуз и Алда Сигурдардотир!

🟢 Първата доза от артистичните ни резиденции, надграждащи опита ни с Резиденция Баба, ще се случи през юни в двете видински села Делейна и Синаговци – 6 артисти ще живеят, творят и създават поводи за заедност там в продължение на 1 месец. Ще имат на разположение и новоремонтирано пространство, което ще имат шанса да напоят с нови творчески и общностни употреби.
От 11-ти август до 11-ти септември още 12 артисти ще живеят и творят за 1 месец във врачанските села Паволче, Ослен Криводол и Лик и видинското село Кошава.
Междувременно в 6-те села ще гостуват и плейбек театър и съвременна циркова група, а по време на финалните събития, когато артистите ще покажат артистичните си резултати (и обновеното разбиране за общностно и социално ангажирано изкуство) – духови оркестри, местни певчески и танцови състави.

🔵 Шест, ремонтирани от нас и местни вълшебници, пространства също ще изгреят в пълния си блясък до края на резиденциите – обновени стаи от читалища, стара детска градина, стъкларна и училище. Целта е да се трансформират от нас, артистите резиденти и местните хора, в творчески пространства за общностна употреба на местната общност и гостуващи артисти. Представи си само в действие едно такова приветливо пространство, представи си го по 6 в Северозапада!

🟢 Всички сбъдвания, прозрения и артистични резултати и преосмислянето на потенциала на т.нар културни перферии, до които са довели, заедно с всеки от създадената нова общност – читалища, кметове, местни активни млади и възрастни хора, градските артисти и културни организатори – ще празнуваме на 10 – 12-ти ноември във Видин на международния ни форум EMPATHEAST!

🔵А през март 2024 г. заедно с исландските ни партньори Gullkistan, center for creativity ще пренесем артистичните резултати от тазгодишните резиденции на изложба в Исландия!

Проектът „Съживяване на селата чрез творчески дейности” се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е да допринесе за създаването на устойчив културно-предприемачески модел, адресиращ обезлюдяването на селата чрез достъпа до култура в тях.

Стани част от екипа ни! Търсим финансов консултант и съкоординатор.

Здравей! Миналата година ни се случиха наглед редица успехи, що се отнася одобряване на финансиране за големи наши инициативи. Това е чудесно и сме благодарни, но за всеки, потопен в неформалния сектор, е ясно, че не задава финансова стабилност за самия екип. Така се сдобихме с широк хоризонт да сбъднем 6 артистични резиденции в 6 села през 2023 г. и спохождащи ги подинициативи, свързани с подобряване на техните читалища, като част от Норвежкия грант и програмата му „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество„.

Но са ни нужни още двама души в екипа! И то от тези – най-фундаменталните за стабилността на всяка една от дейностите  – финансов консултант и съкоординатор на проекта (който ще работи рамо до рамо с Милица от екипа ни, която е главен негов координатор). Отдадеността е дългосрочна – от март 2023 до май 2024 г.!

Разполагаме с детайлно описание на дейността (ти?), изготвена от първоначалната консултанта на проекта, на която се наложи да се откаже. Човекът, който се занимава с финансовото управление и отчитане на проекта, ще прави следното:

1.   Координира със счетоводителя и координатора сключването и изпълнението на договорите с екипа за управление и експертите:

 • Подава на счетоводителя необходимите текстове за изготвяне на анекси по трудовите договори, в които да се впише ролята, часовата ставка и броят часове по проекта на управленския екип (на тази база част от заплатата се отчита по съответния проект);
 • Изготвя текстовете на гражданските договори и ги преглежда за съответствие с бюджета относно ролята, общия разход, часовата ставка и максимума часове по проекта, заложени в бюджета;
 • Преди всяко плащане, изготвя съвместно с координатора ППП-ли, съобразявайки текста с описанието на дейностите в апликацията и бюджета;
 • Следи за степента на изпълнение на договора – колко часа са платени и колко остават за плащане, като съобразява плащанията с графика за изпълнение на дейностите.

2. Подпомага координатора при комплектоване на документи и изготвя документи за избор на изпълнители, когато това е необходимост;

3. Съвместно с координатора планира предстоящите разходи и дава разяснения относно техния вид, размер и необходимите отчетни документи, които да бъдат осигурени съгласно изискванията на ръководството за признаване на разхода;

4. Следи текущо изпълнението на бюджета и движението на разходите по пера; незабавно информира Ръководителя и координатора на проекта при идентифициране на очакван недостиг или излишък по дадено перо; при необходимост прави предложения за бюджетни промени и преместване на суми от едно перо в друго;

5. Следи текущо за наличието на всички изискуеми от Ръководството отчетни документи за признаване на всеки разход;

6. Изготвя финансовите отчети и подготвя доказателствената документация към отчета;

7. Качва финансовите отчети в ИСУН;

8. Води комуникацията с оператора по всички бюджетни въпроси;

9. Координира със счетоводителя на организацията плащанията и съответствието на счетоводната отчетност (записите по аналитичните счетоводни сметки) с отчетите по проекта;

10. Създава одитна пътека на проекта и планира разходите, заедно с координатора по проекта.

Ако сърцето и финансистката ти мъдрост си резонират с това описание, пиши ни на info@ideasfactorybg.org или звънни на +359877597930. Напомняме, че дългосрочната ни свръзка за общото благо е от март 2023 до май 2024 г.!

Както стана ясно, в тази роля ще работи(ш) на половин работен ден с подкрепата на Милица от екипа ни, която е добре запозната с целия проект и е основна негова координаторка. А от своя страна човекът, работещ с нея. ще:

 • Подпомага работата на счетоводителя при изготвяне на отчети; 
 • Следи за качественото изпълнение на графика и бюджета на проекта; 
 • Подава информация за напредъка по проекта към екипа;
 • Води комуникация с партньори и участници по проекта;
 • Подпомага счетоводителя при изготвянето на договори и фактури.

Качествата, на които държим:

 • отговорност; 
 • креативност;
 • умения за поставяне на приоритети;
 • изпълнение в срок;
 • умения за работа в екип;
 • опит в администрирането на документация и координиране на дейности;

Какво предлагаме ние?

 • достъп до НПО среда и работа върху интересен проект със социална значимост в културния сектор; 
 • споделяне на опита си от последните
 • работа от разстояние и във време, което би могъл/ла да определяш основно ти, на половин работен ден;
 • възможност за пътувания из български села;
 • участие в организирането на културни събития.

Ако сърцето и административната ти подреденост си резонират с това описание, пиши ни на info@ideasfactorybg.org или звънни на +359877597930. Нужен е предiшен административен и координационен опит и CV! Напомняме, че дългосрочната ни свръзка за общото благо е от март 2023 до май 2024 г.!

Благодарим за отвореността!

Better together – DFC обучение в Белград

Двата международни проекта, от които сме част по Еразъм+, достигнаха до (еднa от) кулминациите си (за другия – в следващата статия)!

BETTER TOGETHER – единият от тях, – цели да подготви обучители и учители да боравят с малки групи младежи с методологията Design for Change (дизайн мислене, приспособено в практически стъпки за деца и младежи).
Създадохме заедно с партньорите си по Еразъм+ проекта DFC Espana, DFC Serbia, DFC Poland и InfinityGreece онлайн платформа за учители и ученици с конкретни упражнения, следващи стъпките на методологията. Следващата стъпка беше да изпратим трима българи на обучение за методологията в Белград. Те ще имат отговорността да организират поне по 1 работилница с младежи в България, работещи по разрешаването на казус, важен за тях самите.

Невена Йовчева, Йоанна Димитрова и Станислава Груева бяха нашият избор на доверени и вярващи в потенциала на младите хора обучителки – и трите занимаващи се с педагогика и неформални обучения. Те бяха за седмица в плаващия Акрабрака хостел в Белград заедно с група учители и обучители от Испания, Полша, Сърбия и Гърция.
Трите ще направят Design for Change работилници с младежи в 3 села от мрежата ни до края на май 2023 г. Водещи в избора на темите и казусите, на които ще се търси решение, ще са местните младежи.

В края на юни пък очаквай покана за събитие на живо в София, на което ще представим процеса и резултатите от работилниците, както и ще може да зърнеш онлайн и останалите участниците в проекта и предизвикателствата, които са решили благодарение на методологията.